Våre anlegg i Trøndelag


Våre anlegg i Trøndelag

Franzefoss | 22. nov 2019
2 minutter lesetid


Franzefoss har anlegg fra Alta i nord til Kristiansand i sør.

Ved å ha pukk- og gjenvinningsanlegg i nærheten av der folk flest bor, blir tjenestene våre så kortreiste som mulig. For deg som kunde betyr dette at løsningene blir rimeligere, i tillegg til at vi kan ta hensyn til miljøet.


Her gir vi deg en oversikt over avdelingene vi har i Trøndelag.

 

Franzefoss Gjenvinning avd. Lade

Franzefoss Gjenvinning avd. Lade driver avfallsmottak og containerutleie til næringsliv og private i Trondheim og omegn.

 

Franzefoss Gjenvinning avd. Lade driver også et ordinært deponi klasse 2 som tar imot forurensede masser. Deponiet er samlokalisert med Franzefoss Pukk avd. Lia.

 

Franzefoss Pukk avd. Lia

Franzefoss Pukk avd. Lia driver med uttak av bergarten grønnstein, og mottak og bearbeiding av asfaltflak og betong. Knust asfalt og knust betong leveres på bestilling.

 

Grønn Vekst Norge er etablert på anlegget med utsalg av miljøvennlig jord og jordprodukter. 

 

Franzefoss Pukk avd. Fossberga

Franzefoss Pukk avd. Fossberga driver med uttak av bergarten rhyolitt-tuff og metagråvakke, og mottak og bearbeiding av asfalt og betong. I tillegg er Grønn Vekst Norge etablert på anlegget med utsalg av miljøvennlig jord og jordprodukter.

 

Franzefoss Pukk avd. Vassfjell

Franzefoss Pukk avd. Vassfjell driver med uttak av bergartene gabbro og grønnstein, og mottak og bearbeiding av asfaltflak. I tillegg tar anlegget imot slam, biogjødsel og kvernet hage-/parkavfall til kompostering. Grønn Vekst Norge AS er etablert på anlegget med utsalg av miljøvennlig jord og jordprodukter.

 

Kontakt oss

 

Andre leste også