Våre anlegg i Oslo, Asker, Bærum og Buskerud


Våre anlegg i Oslo, Asker, Bærum og Buskerud

Franzefoss | 12. des 2019
5 minutter lesetid


Franzefoss har anlegg fra Alta i nord til Kristiansand i sør.

Ved å ha pukk- og gjenvinningsanlegg i nærheten av der folk flest bor, blir tjenestene våre så kortreiste som mulig. For deg som kunde betyr dette at løsningene blir rimeligere, i tillegg til at vi kan ta hensyn til miljøet.

Her gir vi deg en oversikt over avdelingene vi har i Oslo, Asker, Bærum og Buskerud.

 

Pukkanleggene våre

 

Lierskogen

Franzefoss Pukk avd Lierskogen ligger strategisk til rett utenfor Asker og produserer pukk basert på bergarten hornfels. Forekomsten på Lierskogen er av NGU (Norges Geologiske Undersøkelse), klassifisert som en "Nasjonalt viktig ressurs" på grunn av den høye kvaliteten og egenskapene i forhold til asfalt og betong. I tillegg er Grønn Vekst Norge etablert på anlegget med utsalg av miljøvennlig jord og jordprodukter.

 

Lyngås

Franzefoss Pukk avd. Lyngås er en natursandsforekomst som leverer stedlig sand og grus fra egen forekomst. I tillegg til dette tas det imot overskuddsmasser/steinmasser fra nærområdene som resirkuleres og brukes som råvare til nye pukkprodukter. Anlegget tar også imot asfalt. 

På Lyngås er det etablert et småutsalg der privatkunder kan hente pukk, natursingel, sand, hagejord og prydbark i bulk (løst) i småhengere.

 

Åros

Franzefoss Pukk avd. Åros består av kun en bergart, granitt. Denne heter Drammensgranitten og har en veldig klar rødfarge. Dette er en magmatisk bergart og som navnet tilsier, og er spesiell for Drammen og områdene rundt. 

 

Franzefoss Pukk avd. Bondkall

Franzefoss Pukk avd. Bondkall ligger sentralt i Oslo og produserer pukk og grus basert på uttak av bergartene syenitt, samt noe hornfels og diabas. Anlegget mottar også asfaltflak fra entreprenører for knusing og gjenbruk. 

Syenitten fra Bondkall kalles Grefsensyenitt og er veldig motstandsdyktig mot forvitring. Dette er en kvartsfri bergart og steinen er oftest rød-rosa i fargen, men med mindre innslag av grålig farge. Den er derfor blitt brukt mye som pynt- og fasadestein i Oslo. Blant annet er løvene ved Stortinget og deler av fundamentet til Slottet laget av Grefsensyenitt fra Bondkall. 

 

Franzefoss Pukk avd. Vinterbro

Franzefoss Pukk avd. Vinterbro drifter hovedsakelig på gneis med mindre innslag av basalt. Dette området er en del av det som kalles det prekambriske grunnfjellet, som består av 1 milliard år gamle omdanningsbergarter. Pukkverket driver mottak av asfaltflak og sprengstein. og leverer pukk i storsekk. 

 

Franzefoss Pukk avd. Nesodden

Franzefoss Pukk avd. Nesodden driver med uttak av bergarten gneis. Dette området er en del av det som kalles det prekambriske grunnfjellet, som består av 1 milliard år gamle omdanningsbergarter. Anlegget tilbyr pukk, kult, maskinsand og subbus. Nesodden har også et steinmottak.

 

Franzefoss Pukk avd. Steinskogen

Franzefoss Pukk avd. Steinskogen  knuser på bergarten basalt. Dette er en magmatisk bergart som oftest har fargene grå til svart, men kan også finnes med fargenenyansensene rødt, grønt og lilla. Basalt er veldig godt egnet som industritilslag,det vil si, asfalt og betong. Bergarten er en vanlig magmatisk bergart og finnes stort sett over alt, Island består kun av akkurat denne bergarten. Steinskogen pukkverk tar også imot asfaltflak. 

 

FINN DITT NÆRMESTE PUKKANLEGG

 

Gjenvinningsanleggene våre

 

Franzefoss Gjenvinning avd. Haraldrud

Franzefoss Gjenvinning avd. Haraldrud driver med containerutleie og håndterer næringsavfall og farlig avfall i Oslo, Lørenskog, Asker, Bærum og Drammensområdet.

Med moderne suge- og spylebiler tilbyr vi en rekke tjenester til private og offentlige virksomheter. Vi åpner tette avløp og utfører tømming av spilloljetanker, oljeutskillere, fettutskillere, sandfang og septik.

 

Franzefoss Gjenvinning avd. Bøler (Skedsmo)

Franzefoss Gjenvinning avd. Bøler (Skedsmo) driver utleie og transport av containere og komprimatorer til industri og private på Romerike.

 

Gjenvinningsanlegget i Sandvika

Gjenvinningsanlegget i Sandvika håndterer avfall primært fra Oslo, Asker og Drammensområdet, og driver i tillegg containerutleie i Asker, Bærum, Drammen og Lier.

 

Franzefoss Gjenvinning avd. Isi

Franzefoss Gjenvinning avd. Isi (tidligere Avfall- og Metallgjenvinning AS) tar imot kasserte fritidsbåter opp til 15 meter, samt jern og metall etter avtale.

 

Franzefoss Gjenvinning avd. Røyken

Franzefoss Gjenvinning avd. Røyken (F.F.F. Hage og Miljø A/S) driver med riving og sanering, veiarbeid, grunnarbeider, containerutleie og avfallshåndtering i Oslo, Bærum, Asker, Røyken, Hurum, Lier, Drammen og Frogn.

 

Franzefoss Gjenvinning avd. Drammen

Franzefoss Gjenvinning avd. Drammen tilbyr utleie og transport av containere og komprimatorer, og transporterer, sorterer og behandler alle typer næringsavfall.

Med moderne suge- og spylebiler tilbyr vi en rekke tjenester til private og offentlige virksomheter. Vi åpner tette avløp og utfører tømming av spilloljetanker, oljeutskillere, fettutskillere, sandfang og septik.

 

FINN DITT NÆRMESTE GJENVINNINGSANLEGG

 

Kontakt oss

Andre leste også