Våre samarbeidspartnere og kundereferanser


Våre samarbeidspartnere og kundereferanser

Mona Tønne | 05. apr 2019
5 minutter lesetid


I Franzefoss lager vi avfallsløsningene som hjelper store og små bedrifter med å oppfylle sine sorteringskrav. Men vi er også opptatt av å være en bærekraftig aktør som er vårt samfunnsansvar bevisst. For å få til dette samarbeider vi med en rekke organisasjoner og selskaper, etter et felles mål om en bærekraftig fremtid.

Våre kundereferanser

Vi ser et stadig økende fokus på miljøspørsmål i samfunnet. Dette gjelder for kunder både i offentlig og privat sektor. Barnehager og skoler er gode eksempler når det kommer til kildesortering. Mange barnehager og skoler har i en årrekke vært miljøfyrtårn-sertifisert og foregangseksempler for andre sektorer. Men de siste årene ser vi at stadig flere bedrifter viser samme type engasjement og ansvar som den yngre generasjonen. Flere og flere bedrifter og organisasjoner er miljøsertifiserte av egen interesse, eller som følge av strengere krav til kildesortering.

I Franzefoss samarbeider vi med kunder både i offentlig og privat sektor, og i et bredt spekter av bransjer. Vi hjelper alt fra skoler, barnehager og sykehus til eiendomsselskaper med kontorbygg, næringslokaler, restauranter og hoteller med å finne optimale løsninger for avfallshåndtering og kildesortering.

Av våre kunder kan vi nevne selskaper som:

  • Thon Gruppen
  • Nordic Choice Hotels
  • FRAM eiendomsdrift AS
  • Byggmesteren Vest
  • Aspelin Ramm eiendomsdrift AS
  • Eiendomsspar AS
  • Veidekke entreprenør
  • Byggmesteren Vest

I kontorbygg opplever vi ofte at kundene våre ønsker rådgivning for hvordan de kan sikre at kildesorteringen opprettholdes i alle ledd. Dette innebærer gjerne en bevisstgjøring rundt hvordan ansatte kildesorterer ved kilden, eller hvordan renholdspersonalet sorterer avfallet videre i avfallsrommet. Når det er mange ledd som er involvert, er det viktig med gode avfallsløsninger som tydelig skilting og riktige avfallsbeholdere.

Vi ser nærmere på to av våre kunder, Byggmester Vest og Mathallen Oslo (Aspelin Ramm).

 

Byggmesteren Vest

Byggmesteren Vest er i gang med et spennende prosjekt sentralt i Bergen, hvor de lager et nytt kontorbygg som skal føres opp i miljøvennlige materialer. Hele bygningen bygges i tre, og Franzefoss hjelper i den forbindelse Byggmesteren Vest med optimal avfallshåndtering for prosjektet.

 

Mathallen Oslo

Aspelin Ramm AS er eiendoms- og byutviklingsselskapet som står bak matdestinasjonen Mathallen Oslo. Som er en arena for unike smaksopplevelser tilbyr Mathallen Oslo det ypperste innen norsk og internasjonal mat. Les mer om Mathallen Oslo her.

Mathallen Oslo har med sine mange besøkende og arrangementer gjennom året behov for en optimal avfallsløsning som hjelper dem med å oppnå sine sorteringskrav. De har nylig økt sin målsetning om sorteringsgrad fra 75 % til 78 %. For å få til dette hjelper Franzefoss til med å utvikle flere optimaliserende tiltak, som f.eks. utvikling av spesielle skilter til avfallsrommet, og innføring av transparente avfallssekker. Dette er tiltak som gjør det enklere for brukerne å sortere riktig, og som dermed vil kunne bidra til å øke sorteringsgraden.

– Franzefoss tar jevnlige inspeksjon av restavfallet til Mathallen, slik at vi kan gi råd om hva som fungerer, og hva som må jobbes videre med. Innrapportering til Aspelin Ramm hjelper også til med å synliggjøre utviklingen, sier storkundeansvarlig i Franzefoss, Arnulf Killi.

 

Franzefoss’ samarbeidspartnere

Materialgjenvinning og sirkulær økonomi er viktige begreper for Franzefoss. Vi samarbeider derfor med en rekke selskaper og organisasjoner som jobber for viktige miljøsaker, som f.eks. innsamling og materialgjenvinning av plast. Et annet eksempel på sirkulær økonomi som vi er stolte av å kunne tilby, er produktet foredlet avfallsbrensel (FAB), som faktisk kan erstatte bruk av olje og kull som energikilde.

Norcem AS

Som leverandør av foredlet avfallsbrensel (FAB) leverer Franzefoss et produkt som erstatter bruk av olje og kull, og som faktisk er laget av restavfall fra industri og næringslivet.

Dette drar sementleverandøren Norcem nytte av. De er avhengige av høy varme i produksjonen, og har tradisjonelt sett brukt kull som energibærer.

– Avfallsbrenselet fra Franzefoss bidrar til å redusere kullforbruket og CO2-utslippet vårt, sier direktør for alternativt brensel og bærekraft i Norcem, Per Brevik.

Les mer om hvordan Franzefoss forvandler avfall til ny energi her.

 

Grønt Punkt Norge AS

Eksempler på forsøpling av naturen som marin forsøpling er miljøspørsmål som er viktige for alle som jobber i Franzefoss. Derfor gir Franzefoss støtte til Grønt Punkt Norge, som drifter det viktige arbeidet med innsamling av plastemballasje.

Les mer om hva du bør vite om plastavfall her.

 

Swede Glass United AB

For å sikre at alt innsamlet glass går til gjenvinning, og at glass kommer inn i kretsløpet igjen, er Franzefoss miljøsertifisert hos Swede Glass United AB.

 

Samarbeid for en bærekraftig fremtid

For Franzefoss er samarbeid viktig på mange måter. Samarbeid gjør at vi kan hjelpe våre kunder med å finne løsninger som øker deres sorteringsgrad, og som dermed hjelper bedrifter med å oppfylle sitt samfunnsansvar.

Samarbeid med andre selskaper, som f.eks. jobber for å samle inn plast eller sikrer at glass forblir i kretsløpet, har en reell påvirkning på de alvorlige klimaspørsmålene vi står overfor.

Gjennom samarbeid med våre kunder som mottar avfallsbrensel som energikilde, bidrar vi til at bedrifter kan redusere sine CO2-utslipp.

I Franzefoss jobber vi med andre ord mot et felles mål sammen med våre kunder og samarbeidspartnere for å sikre en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner.

Kontakt oss

 

Andre leste også