Sjekk kummer og avløp før vårløsningen

Sjekk kummer og avløp før vårløsningen

Skrevet av Franzefoss
15. apr 2021 | 4 min read

Sjekk kummer og avløp før vårløsningen

I Norge er det hvert år en viss fare for stor vårflom. NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) oppfordrer oss alle til å følge med og gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser i forbindelse med snøsmelting om ettervinteren og våren. De fleste av oss er tilknyttet kommunale avløpssystem, og kommunen tar seg av det meste av vedlikeholdet. Men du har selv ansvar for avløpet på din egen eiendom. Blir det flom, kan det fort bli dyrt. 

Her får du noen tips til hvordan du sikrer deg mot flom.

Sjekk kummer og avløp

Det er viktig å handle preventivt for å unngå oversvømmelser og vannskader. Når vann flommer inn på eiendommen, er det for sent å sjekke om avløpet fungerer som det skal. Det er du som har ansvaret for at det gjør det. 

Vannlekkasjer og oversvømmelser kan være svært kostbare, og du kan selv sitte igjen med regningen om du ikke har oppfylt kravene om inspeksjon og vedlikehold i boligforsikringen.

Nå når snøen forsvinner, er det viktig å sjekke kummer og avløp på og i nærheten av eiendommen. De kan ha tettet seg i løpet av vinteren. Du kan selv fjerne synlige blokkeringer og tømme sandfang, og dette er viktige preventive tiltak. Sandfanget har en viktig funksjon, fordi det hindrer større partikler i å følge vannet inn i det kommunale avløpssystemet, og dette skal inspiseres minst én gang årlig.

Les også: Har du kontroll på kummer og sandfang?

Selv en mindre flom kan gjøre store materielle skader dersom avløpssystemet ikke blir vedlikeholdt. Sammen med kommunen har NVE det overordnede ansvaret for å sikre innbyggerne mot flom. Vi må likevel selv ta ansvar for å være godt forberedt når det er varslet flom eller store nedbørsmengder. Jo flere avløp som er åpne, desto bedre er vi sikret mot flom. Ser man et kommunalt avløp som er tilstoppet, er det viktig å varsle kommunen så raskt som mulig.

Er du usikker på hvor lenge det er siden avløpssystemet ble grundig sjekket sist, så er det på tide at det får en grundig sjekk. Noen ting kan du gjøre selv, men til andre oppgaver trengs det profesjonell hjelp. Ved å tegne en tilsyns- og vedlikeholdsavtale med et renovasjonsselskap sikrer du at eiendommen din er best mulig rustet i møte med en eventuell flom.

Følg med på varslene

Som innbyggere har vi et felles ansvar for at infrastrukturen fungerer som den skal. Dersom mange avløp i nabolaget ditt er tette, er det ikke sikkert det hjelper at dine avløp var i perfekt stand før flommen. Det kan være lurt å ta initiativ til å samarbeide med naboer om å bestille inspeksjon og vedlikehold av avløpsrørene.

NVEs nettsider finner du oppdaterte flomvarsler og detaljerte kart som viser hvilke steder som står i fare for å rammes av flom. Dette gjør det ekstra viktig at alle avløp fungerer som de skal. Selv om de synlige delene av avløpet er åpne, kan det være akutt behov for å tømme sandfang og spyle rørene. 

Suge- og spylebilene er store, og de må ha plass til å stå i ro uten å hindre trafikken. Derfor er det lurt å informere naboer om arbeidet som skal utføres.

Slik sikrer du deg mot flom

  • Vær føre var: Bestill suge- og spylebil.
  • Følg med på varslene.
  • Samarbeid med naboene.
  • Inspiser avløp og kummer, og fjern materiale som har lagt seg over avløpsristen.
  • Varsle kommunen om tilstoppede avløp.

 

Vi i Franzefoss døgnvakt 24/7 og med moderne suge- og spylebiler utfører vi jobben etter avtale, enten som engangsavtale eller fastavtale.

Kontakt oss for et pristilbud

 

Andre leste også

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her