Hvordan skal du håndtere klar plastfolie og farget plastfolie?

Del dette innlegget
Hvordan skal du håndtere klar plastfolie og farget plastfolie?
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.

Plastfolie skilles i utgangspunktet i to fraksjoner, farget og klar. I denne artikkelen ser vi nærmere på hva som skiller dem fra hverandre, og hvordan du bør håndtere og sortere plastfolien.

Hva er plastfolie?

Plastfolie som knitrer og ikke er elastisk, er PP-folie og skal ikke blandes med annen folie. Ulike folier bør sorteres hver for seg.

Les også: Dette er de vanligste plasttypene.

 

Forskjellen mellom klar og farget plastfolie

Den klare plastfolien er helt blank, mens farget folie har innslag av farger. Dette gjelder enten det er større eller mindre deler av folien som er farget.

Grunnen til at de to typene plastfolie kan separeres, er at plastfoliens farge, eller mangel på farge, avgjør hva de kan brukes til etter at de er samlet inn og gjenvunnet. Den klare plastfolien har et større bruksområde og kan anvendes i flere produkter.

Er du usikker på om plastfolien du har, er klar eller farget, bør du legge den sammen med den fargede fraksjonen. Grunnen til dette er at det ikke trengs mer enn noen få deler farget folie i den klare, før det blir registrert som en farget fraksjon.

 

Riktig håndtering av plastfolie

Plastfolie som skal gjenvinnes, bør være så ren som mulig, det vil si at den skal være fri for forurensning som jord, stein, andre plasttyper, vann og is. Har du skitten plastfolie, kan du legge den i restavfallet.

Innsamlingsmetoden og hvordan du håndterer organiseringen av plastfolieavfall, kommer helt an på lokalene dine og volumet på avfallet. De fleste benytter 240 liter perforerte knytesekker. Disse er tilpasset et egnet sekke-/strupestativ som forhindrer at plasten ekspanderer. Stativet er enkelt og lett å flytte på, og plasseres mest mulig tilgjengelig, gjerne i nærheten av der varer pakkes ut eller plastavfallet oppstår. 

Plastfolie er veldig voluminøst. For å få til en effektiv transport og håndtering dersom du har store mengder plastfolie, kan du vurdere å benytte en emballasjepresse til å komprimere plastfolien i ball. Da vil du kunne redusere både transportkostnader og klimaavtrykk ved at antall transporter minimaliseres.

Slik sorterer du plastfolie

1. Sørg for å ha nok sekke-/strupestativ tilgjengelig og merk disse tydelig med riktig plasttype.

2. Plasser ut transparente, perforerte sekker i strupestativer der folien finnes.

3. Skill plastfolien fra annen plast, og legg den i sekkene. Sørg for at det kun er plastfolie i sekken. Stroppebånd og annen plast må sorteres for seg.

4. Bruk sekkestativ med hjul, disse er enkle å flytte dit behovet til enhver tid er.

 

Heller sammen enn i restavfallet 

Det er viktig å presisere at det er helt greit, og faktisk mest vanlig, å levere klar og farget plastfolie sammen. Den klart mest kostbare fraksjonen å levere er restavfall, og det kan være store besparelser på å sortere plastfolien separat fremfor å legge den i restavfallet.

Om du skal sortere plastfolien i én eller to fraksjoner, kommer blant annet an på hvor store mengder plastfolie du har. Ønsker du å sortere plastfolien i to kvaliteter og avtaler dette med avfallsselskapet, vil du kunne få bedre betingelser for den klare plastfolien. Begge fraksjonene blir materialgjenvunnet, så det viktigste er å få sortert ut plastfolien.

 

Del dette innlegget
New call-to-action

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!