Hvordan gjenvinnes båtvrak?

Del dette innlegget
Hvordan gjenvinnes båtvrak?
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.

Hvert år blir omkring 5000 gamle fritidsbåter satt igjen og forlatt, senket ned på havbunnen eller brent på bål. 

Båtvrak utgjør et stort miljøproblem langs kysten – fordi de gradvis brytes ned og blir til miljøgifter og mikroplast som kommer ut i havet. I tillegg inneholder mange båter store mengder farlig avfall. Dette miljøproblemet kan vi enkelt unngå. Båtvrak kan nemlig gjenvinnes, og gjennom Miljødirektoratets ordning for vrakpant får du 1000 kroner i varkpant.

 

Slik gjenvinner Franzefoss båtvrak

I Franzefoss blir kasserte fritidsbåter sanert på en forsvarlig måte, slik at mest mulig materialgjenvinnes og energigjenvinnes, og farlige stoffer tas ut av kretsløpet.

 

1. Innsamling

Båtvrak hentes med kranbil/containerbil, eller du kan levere båten selv.

 

2. Behandling

På gjenvinningsmottaket fjernes motor, elektronisk utstyr og drivstofftank før endelig sluttbehandling av selve skroget. Det som ikke kan materialgjenvinnes kvernes før det sendes til energigjenvinningsanlegg.

 

3. Gjenvinning

Aluminium, stål og enkelte tre-/plastbåter materialgjenvinnes og blir til nye råvarer. Glassfiber og enkelte tre-/plastbåter som energigjenvinnes, blir til fjernvarme, damp til prosessindustrien og strømproduksjon. Motor og elektronisk utstyr blir til nye metall-/plastprodukter. Dette vil også føre til reduserte klimagassutslipp.

 

Lever båtvraket ditt til Franzefoss

Har du en kassert fritidsbåt du ønsker å bli kvitt? Franzefoss er godkjent av Miljødirektoratet som mottaker for behandling av kasserte fritidsbåter. Benytt anledningen til å kvitte deg med den gamle båten - enkelt, kostnadsfritt og miljøvennlig:

Leverer du en kassert fritidsbåt til gjenvinning hos oss, kan du som båteier få utbetalt 1000 kroner i vrakpant.

I våre nærområder henter vi alle typer fritidsbåter mot at vi får vrakpanten på 1000 kroner. 

 

Bestilling henting eller avtal levering av båten

 

 

 

Del dette innlegget