Hva gjør Franzefoss til samfunnets beste valg?

Hva gjør Franzefoss til samfunnets beste valg?

Skrevet av Franzefoss
26. apr 2019 | 4 min read

Hva gjør Franzefoss til samfunnets beste valg?

I Franzefoss jobber vi etter visjonen om å være samfunnets beste valg. Vi leverer pukk og gjenvinningstjenester gjennom våre datterselskaper Franzefoss Pukk AS og Franzefoss Gjenvinning AS. I tillegg driver vi eiendomsforvaltning gjennom Franzefoss Utvikling AS og Franzefossbyen AS.

Som en av landets ledende bedrifter innen våre segmenter ønsker vi gjennom vår virksomhet å bidra til en bærekraftig utvikling, til det beste for våre kunder, ansatte, omgivelsene og samfunnet.

 

Lokal kunnskap og tilhørighet

Franzefoss har totalt 35 anlegg beliggende i og rundt store befolkningssentra som Oslo, Trondheim, Bergen og Kristiansand, og i nærheten av store brukere av bedriftens produkter og tjenester.

 

Lokal tilhørighet og nærhet til kundene gir oss flere fordeler:

· Kort transport gir lavere kostnader og bedre miljø

· Virksomheten kan tilpasses lokale markedsbehov og rammebetingelser

· Virksomheten er opptatt av å bidra til et trygt og godt nærmiljø

Konsernleder Truls Markussen er opptatt av at Franzefoss skal oppleves som en lokal aktør og «en god nabo». Vi har derfor jevnlig dialog med skoler og utdanningsinstitusjoner, støtter frivillig arbeid og sponser lokale idrettslag, ideelle organisasjoner og lignende.

– Vi tror på det å ta best mulig vare på våre kunder, ansatte, og ikke minst våre omgivelser for øvrig, sier konsernleder og fjerde generasjon i Franzefoss, Truls Markussen.

 

Akseptert av samfunnet

Franzefoss leverer produkter og løsninger som samfunnet er avhengig av. Samtidig kan virksomheten medføre ulemper for omgivelsene i form av naturinngrep, støv, støy og lukt.

Utslippene måles jevnlig for å kontrollere at myndighetenes krav blir overholdt, og det brukes tid og kompetanse på å ha god dialog med naboer, kommuner og tilsynsmyndigheter. Samtidig arbeides det kontinuerlig med forbedringer og tiltak for å skjerme omgivelsene og redusere miljøbelastningen til et minimum.

– Vi arrangerer jevnlig nabomøter hvor vi inviterer naboer inn på anleggene, forteller hva vi driver med, og hvilken betydning det har for samfunnet. Når de skjønner at samfunnet ikke klarer seg uten gjenvinning av avfall og stein til veibygging, møter vi ofte større forståelse, sier Markussen.

 

En trygg samarbeidspartner

Som kunde hos Franzefoss skal du være trygg på at du får levert dine varer og tjenester til avtalt tid, kvalitet og pris. Alle Franzefoss sine anlegg er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015. Vi er også kvalitetsgodkjent som leverandør til nordiske energiselskap via sertifiseringen Sellicha, kvalifisert leverandør i StartBANK (Bygg- og anleggsnæringens leverandørregister) og kvalitetsgodkjent som leverandør for nordiske transportselskap via TransQ.

Men Franzefoss er også opptatt av å være en bærekraftig samfunnsaktør, og tilbyr fagkompetanse og rådgivning for å finne løsninger som bidrar til at også kundene kan redusere sine CO2-utslipp.

Som råvareleverandør skal vi være en viktig bidragsyter til effektiv ressursbruk og overgang til en sirkulær økonomi. Gjennom flere prosjekter jobber vi for at utviklingen går fra energigjenvinning til gjenbruk, og fra gjenbruk til ombruk.

– Vi ser et stadig økende fokus på miljøspørsmål i samfunnet. Flere og flere bedrifter og organisasjoner er miljøsertifiserte av egen interesse, eller som følge av strengere krav til kildesortering, sier Markussen. Vi bestreber oss på å levere tjenester som er tilpasset våre kunders behov, samtidig som vi skal være konkurransedyktige.

 

Fokus på sikkerhet og trygge medarbeidere

Visjonen om å være samfunnets beste valg gjelder for alt og alle i Franzefoss, og innebærer blant annet at alle ansatte skal ha en sikker arbeidsplass med minimal risiko for skader på kort og lang sikt.

Målet er null skader, og dette forutsetter ansvarliggjøring i alle ledd, kontinuerlig vektlegging av risikostyring, forebygging og læring. Alle ansatte og innleid personell må gjennomføre et grunnleggende kurs i HMS. I tillegg må alle som skal utføre arbeid med risiko, kunne dokumentere at de har nødvendig kompetanse på feltet – som for eksempel arbeid i høyden.

 

Ambisiøse miljømål

Franzefoss påvirker det ytre miljø i form av forurensende komponenter til vann og luft. En av de største miljøutfordringer er knyttet til energiforbruk og klimautslipp, både i forbindelse med anleggsdriften og i forbindelse med transport til og fra våre kunder.

Vi jobber aktivt for at miljøbelastningen skal være så lav som mulig, og det er igangsatt en rekke forbedringsprosjekter som vil gi betydelige resultater i form av redusert energiforbruk, redusert antall kjørte kilometer, redusert kjemikaliebruk, økt materialgjenvinning og ombruk.

– I 2019 skal alle anlegg sørge for at minst én utslippsparameter med betydning for miljøbelastningen reduseres med 5 %, og antall kjemikalier i bruk reduseres med 30 %. Innen 2022 skal Franzefoss redusere CO2-utslippene med 15 % per tonn sammenlignet med 2016, forteller Markussen.

Kontakt oss

Andre leste også

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her