Hva er bærekraftige byggeprosjekter?

Hva er bærekraftige byggeprosjekter?

Skrevet av Franzefoss
17. nov 2020 | 4 min read

Hva er bærekraftige byggeprosjekter?

#RESIRKULERTBLOGGPOST


Et felles mål for oss alle bør og må være å redusere miljøavtrykket. Regjeringen har lovfestet Norges klimamål som en del av omstillingen til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050.


For å bli et lavutslippssamfunn må hver enkelt av oss ta ansvar. Dette gjelder også for byggebransjen, som lenge har hatt utfordringer med at den bruker mye naturressurser og produserer store mengder med avfall.

Disse utfordringene tar selskaper i byggebransjen nå tak i, og flere og flere prosjekter blir mer bærekraftige. Signalbygg i både inn- og utland er gode eksempler på at bærekraftige byggeprosjekter er veien å gå mot en grønnere bransje.

 

Begreper innen bærekraftige byggeprosjekter

Bærekraftig utvikling

Begrepet bærekraftig utvikling kan defineres på følgende måte: “Bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov (Snl, 2019).”

Definisjonen kan overføres til å gjelde alle ledd i byggeprosjekter. Produktvalg, transport til og fra byggeplassen, konstruksjonsarbeid, samt avfallshåndtering av byggavfall er alle områder som påvirker prosjektets miljøavtrykk. 

Økt grad av innovasjoner tilknyttet disse områdene gjør at det i dag er enklere å velge et miljøvennlig alternativ, og at det dermed blir enklere å bygge og bo miljøvennlig. For eksempel kan elbiler redusere utslippene i forbindelse med transport. Valg av miljøvennlige materialer og energikilder som solcellepaneler vil også ha positiv påvirkning på prosjektet.

 

Plusshus

Plusshus er en betegnelse på hus som er laget på en slik måte at det vil produsere mer energi i løpet av sin levetid enn det som gikk med for å sette opp huset. Levetiden tar produksjon av materialer, byggeprosess, drifting og til slutt riving i betraktning (Snl, 2019).

 

Miljøsertifiseringer og allianser

Det er mange nasjonale og internasjonale miljøsertifiseringer å velge mellom i bransjen, hvor alle har bærekraft som målsetning. Miljøsertifiseringer inkluderer områder som energi, produktvalg og produksjonsmetoder.

Blant anerkjente sertifiseringer i bransjen er ISO 14001, som anses som verdens mest anerkjente standard for miljøstyring. Sertifiseringen retter fokus mot hvordan bedrifter kan redusere sin miljøbelastning (Kiwa, 2019).

 

BREEAM

Norges mest utbredte miljøsertifisering for alle typer bygg, BREEAM, er ledende på bærekraftige vurderingsmetoder, som blant annet er rettet mot planlegging av byggeprosjekter og rangerer prosjekter etter sin egen standard. Formålet med BREEAM er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. 


BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon. BREEAM-NOR, som er utviklet av Grønn Byggallianse i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge, har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.

 

Bærekraftige byggeprosjekter og bydeler i Norge

I 2019 var Oslo europeisk miljøhovedstad. Noen av tiltakene i byutviklingen er et bilfritt sentrum, urbane bønder, bybier, flere grønne og bærekraftige byggeprosjekter, arbeid med å gjøre badevannet på bystrendene renere – og mye mer.

Utbyggingen av infrastruktur og bydelsområder i og rundt hovedstaden viser et stort omfang av prosjekter. Alt fra næringslokaler i Barcode til nye boligkomplekser på “nye” områder som Ulven er under utvikling. Det samme gjelder infrastrukturen inn og ut av byen, som f.eks. Follobanen.

Bjørvika kan også trekkes frem som et eksempel på en bydel der bærekraftig utvikling står sentralt. Det nye Munchmuseet inngår som et av eksemplene på et bærekraftig byggeprosjekt i Oslo (FutureBuilt 2019). I prosjektet er det satt som mål å redusere minst 50 % av klimagassutslippene.

I denne NRK-artikkelen kan du se nærmere på seks bærekraftige byggeprosjekter i Norge.

New call-to-action

 

Sammendrag

For å oppnå Norges miljømål innen 2050 er det nødvendig at alle er sitt samfunnsansvar bevisst, og at byggebransjen fortsetter å fokusere på bærekraft. 

Takket være ombruk av materialer, mer effektiv avfallshåndtering og logistikk, grønne produksjonsmetoder og økt etterspørsel etter byggematerialer og -produkter med lavere utslipp vil byggeprosjekter bli mer og mer bærekraftige i årene som kommer.

 New call-to-action

Andre leste også

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her