Hva er bærekraftige byggeprosjekter?


Hva er bærekraftige byggeprosjekter?

Mona Tønne | 14. mai 2019
4 minutter lesetid


Et felles mål for oss alle bør og må være å redusere miljøavtrykket. Regjeringen har lovfestet Norges klimamål som en del av omstillingen til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050.

For å bli et lavutslippssamfunn må hver enkelt av oss ta ansvar. Dette gjelder også for selskaper i byggebransjen – en bransje som tradisjonelt sett har bestått av produkter og prosesser som har negativ påvirkning på miljøet.

Vi ser et positivt skifte, ved at flere og flere prosjekter er blitt mer bærekraftige. Signalbygg i både innland og utland er gode eksempler på at grønne og bærekraftige byggeprosjekter er veien å gå mot en grønnere fremtid og en mer bærekraftig bransje.

 

Begreper innen bærekraftige byggeprosjekter

Bærekraftig utvikling

Begrepet bærekraftig utvikling kan defineres på følgende måte: “Bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov (Snl, 2019).”

Definisjonen kan overføres til å gjelde alle ledd i byggeprosjekter. Produktvalg, transport til og fra byggeplassen, konstruksjonsarbeid, samt avfallshåndtering av byggavfall er alle områder som påvirker prosjektets miljøavtrykk. Økt grad av innovasjoner tilknyttet disse områdene gjør at det i dag er enklere å velge et miljøvennlig alternativ, og at det dermed blir enklere å bygge og bo miljøvennlig.

Elbiler kan redusere utslippene i forbindelse med transport. Valg av miljøvennlige materialer og energikilder som solcellepaneler vil også ha positiv påvirkning på prosjektet.

 

Plusshus

Plusshus er en betegnelse på hus som er laget på en slik måte at det vil produsere mer energi i løpet av sin levetid, enn det som gikk med for å sette opp huset. Levetiden tar produksjon av materialer, byggeprosess, drifting og til slutt riving i betraktning (Snl, 2019).

 

Miljøsertifiseringer og allianser

Det er mange nasjonale og internasjonale miljøsertifiseringer å velge mellom i bransjen, hvor alle har bærekraft som målsetning. Miljøsertifiseringer inkluderer områder som energi, produktvalg og produksjonsmetoder.

Blant anerkjente sertifiseringer i bransjen er ISO 14001, som anses som verdens mest anerkjente standard for miljøstyring. Sertifiseringen retter fokus mot hvordan bedrifter kan redusere sin miljøbelastning (Kiwa, 2019). BREEAM er også ledende på bærekraftige vurderingsmetoder, som blant annet er rettet mot planlegging av byggeprosjekter og rangerer prosjekter etter sin egen standard (BREEAM, 2019).

Blant norske allianser og sertifiseringer finner vi blant annet Grønn byggallianse og Svanemerkede bygg.

 

Bærekraftige byggeprosjekter og bydeler i Norge

Oslo er miljøhovedstad i 2019. Noen av tiltakene i byutviklingen er et bilfritt sentrum, urbane bønder, bybier, flere grønne og bærekraftige byggeprosjekter, arbeid med å gjøre badevannet på bystrendene renere – og mye mer.

Utbyggingen av infrastruktur og bydelsområder i og rundt hovedstaden viser et stort omfang av prosjekter. Alt fra næringslokaler i Barcode til nye boligkomplekser på “nye” områder som Ulven er under utvikling. Det samme gjelder infrastrukturen inn og ut av byen, som f.eks. Follobanen.

Bjørvika kan også trekkes frem som et eksempel på en bydel der bærekraftig utvikling står sentralt. Det nye Munchmuseet inngår som et av eksemplene på et bærekraftig byggeprosjekt i Oslo (FutrureBuild 2019). I prosjektet er det satt som målsetting å redusere minst 50 % av klimagassutslippene. Målsetningen sammenlignes med dagens standard og omfatter energi, materialer og transport (FutureBuild, 2019).

 

Bærekraftige byer og byggeprosjekt i utlandet

Design- og konsulentselskapet Arcadis’ rapport 2018 Sustainability Cities Index definerer Stockholm, Frankfurt og Zurich på topp tre-listen over byer med høyest rangering med tanke på miljøhensyn (Arcadis, 2019).

Arcadis har en rekke inspirerende og bærekraftige byggeprosjekter i sin portefølje, som f.eks. verdens første “Net-zero energy skyscraper” (Arcadis, 2019).

Gardens by the Bay i Singapore er et eksempel på en byutvikling som har tatt hensyn til miljøet ved å utvikle nye grøntarealer.

 

Sammendrag

For å oppnå Norges miljømål innen 2050 er det nødvendig at alle er sitt samfunnsansvar bevisst, og at byggebransjen fortsetter å fokusere på bærekraft i sitt arbeid. Vi spår at nye innovasjoner vil gjøre produksjonsmetoder grønnere i fremtiden, og at utvalget innen miljøvennlige byggematerialer vil fortsette å øke i årene som kommer.

 New call-to-action

Andre leste også