23. april 2021

Har du kontroll på kummer og sandfang?

Del dette innlegget
Har du kontroll på kummer og sandfang?
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Stein, grus og sand etter strøing av veier kan tette kumlokk, sandfang og sluk slik at vannet ikke får rent unna. Da kan det oppstå flom og oversvømmelser i veier, på tomter og i bygninger.

Her kan du lese om hvordan Franzefoss kan hjelpe deg med å ha kontroll på rør og avløp.

Tømming av sandfang

Regelmessig kontroll og tømming av sandfang reduserer risikoen for oversvømmelse ved stor vannføring. Ideelt sett bør et sandfang tømmes når ca 50% av lagringsvolumet er fylt opp.

Hvor ofte et sandfang må tømmes avhenger av flere faktorer:

  • Hvor mye det er strødd om vinteren
  • Kummens plassering
  • Hvor mye grus og sand det er i omgivelsene
  • Trafikktetthet
  • Risiko for forurensning ved oversvømmelser

Franzefoss har moderne suge- og spylebiler som utfører jobben effektivt og forsvarlig. Etter at sandfanget er tømt, blir kummen spylt og rengjort slik at den er klar for bruk igjen. Avfallet kjøres til et godkjent avfallsanlegg.

 

Døgnvakt 24/7

Ved akutt behov for hjelp, kan du ringe til døgnåpen vakttelefon hos våre anlegg som tilbyr suge- og spyletjenester.

Oslo og omegn:
Vakttelefon: 32821460

Vestfold og Telemark:
Vakttelefon: 32821460

Stavanger:
Vakttelefon: 51814100

Bergen:
Vakttelefon: 95296200

Hareid:
Vakttelefon: 70039400

 

ADR-godkjente suge- og spylebiler

De aller fleste typer farlig avfall er også farlig gods, og transporten av slikt avfall omfattes dermed av Forskrift om landtransport av farlig gods (ADR-forskriften). ADR-forskriften angir en rekke plikter for blant annet avsender og transportør.

Franzefoss har spesialkompetansen og sertifiseringen som er nødvendig for å håndtere farlig avfall, i tillegg til lang og god erfaring. Det gjør at du kan føle deg trygg på at alle hensyn og regler bli ivaretatt, samtidig som at frakten blir gjennomført på en trygg og effektiv måte.

 

Spesialutdannet personell

I vaskehaller og ved bensinstasjoner er det ofte vaskemidler, olje og andre giftstoffer i vannet som renner inn i sandfanget. Fordi giftstoffene binder seg til sandpartiklene som samles opp i sandfangkummen, må massene håndteres som farlig avfall.

I Franzefoss får alle medarbeidere som kjører suge- og spylebiler en grundig innføring i kravene og bestemmelsene om transport av farlig gods i hehold til ADR-/RID-bestemmelsene. Opplæringen dokumenteres og repeteres med jevne mellomrom.

Franzefoss har også sikkerhetsrådgivere med kompetansebevis som kan gi råd om håndtering og transport av farlig avfall, utarbeide rutiner og instrukser, kontrollere at alle bestemmelser blir fulgt og utarbeide årsrapporter.

 

Faste avtaler og spesialoppdrag

Franzefoss utfører en rekke tjenester med moderne suge- og spylebiler, som å tømme et område for mye vann eller masser, høytrykksspyling eller å kontrollere og åpne tette rør.

I tillegg tømmer vi også spilloljetanker, oljeutskillere og fettutskillere, og utfører spesialoppdrag for industri, maritim og offshore. Dette kan være alt fra miljøsanering av fyringsoljetanker til mottak og behandling av flytende fraksjoner og tankvask på landanlegg, borerigger og skip.

Les mer om våre suge- og spyletjenester her.

Alle oppdrag vi utfører, blir tilpasset dine behov som kunde. Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi håndterer transport av farlig avfall, eller om hvordan vi kan hjelpe deg.

 

Del dette innlegget

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her Next