10 tips til en vellykket vårdugnad

Del dette innlegget
10 tips til en vellykket vårdugnad
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.

Planlegger du dugnad i borettslaget eller sameiet, og er urolig for at oppmøtet skal bli dårlig? Er du usikker på om dere har planlagt godt nok? Vi nordmenn er jo verdensmestere i dugnad, men likevel har de fleste av oss erfart at ikke alle dugnader er like gode og effektive. 

Her får du ti gode tips til hvordan du sikrer godt oppmøte og lykkes med dugnaden.

 

1.Sett av dato

For å sikre at flest mulig kan delta på dugnaden, lønner det seg å gi beskjed om hvilken dato dette skal foregå, i god tid i forveien. Sett derfor av datoen så tidlig som mulig.

 

2. Informer og inviter

Når datoen er satt, må det informeres om, gjerne med et skriv i postkassen. Det finnes gode digitale kommunikasjonsløsninger som med få tastetrykk lar styret sende ut slike beskjeder til alle beboere. Det kan være en god idé å bruke SMS, e-post og sosiale medier til å skape oppmerksomhet og engasjement rundt dugnaden.

Leie container? Bestill her 

 

3. Lag en liste over oppgaver

Har dere en vaktmester, bør denne involveres, siden det oftest er den personen som har best overblikk over aktuelle vedlikeholdsoppgaver i borettslaget. Kartlegg alle forefallende oppgaver og lag en oppgave- og utstyrsliste i prioritert rekkefølge i god tid før dugnaden.

Ved å lage en liste med alle oppgavene kan beboere skrive seg på det de helst vil gjøre når de kommer. Dermed blir det enkelt å holde kontroll med hva som gjenstår til nestemann som kommer, og folk får velge oppgaver de har lyst til å gjøre.

Les også: Dette avfallet dukker opp på dugnaden

 

4. Involver og deleger

Inviter folk til å melde seg på den oppgaven de helst vil jobbe med, og pass på at alle har en oppgave. Ikke alle kan brukes til alt, men alle kan brukes til noe, og det er viktig at alle har en oppgave på dugnadsdagen. Del gjerne inn i grupper med kontaktpersoner, og få folk til å melde seg på i den gruppen de helst vil jobbe. Det er viktig at så mange som mulig føler eierskap til dugnaden og oppgavene som skal utføres.

 

5. Bestill passende beholdere og containere

Når du har fått et overblikk, er det tid for å bestille beholdere og containere. Dersom dere ser at dugnaden kommer til å skape mye avfall, bør dere ta kontakt med et renovasjonsfirma og bestille avfallsbeholdere til det behovet dere har. De kan også gi nyttige råd og god veiledning når det gjelder kildesortering og plassering og bruk av avfallssekker og containere. 

Et godt tips er å plassere beholdere nært det stedet avfallet blir produsert. Står det langt unna, kan veien dit bli for lang, noe som fører til dårligere sortering og tregere arbeidsflyt.

Les også: Leie container? Dette lurer kunden på

 

6. Ha flere dugnadsdager

Dersom dere har to skift, kan det bli lettere for alle å finne tid til å være med. Men i så fall er det viktig at noen styrer overgangen fra det ene skiftet til det andre, slik at de nyankomne får god innføring i de oppgavene som gjenstår. Uforutsette situasjoner kan oppstå, ting kan gå raskere eller ta lenger tid enn planlagt, noe som gjør at arbeidsplanen kan måtte forandres utover dagen.

 

7. Kildesortering

God kildesortering er ikke bare viktig for miljøet, det kan også spare borettslaget eller sameiet for renovasjonsgebyr og kostbar lovpålagt opprydding. De siste årene har det blitt innført strengere regler for sortering og håndtering av avfall, og det er viktig å sette seg inn i disse.

 

8. Merk alle beholdere godt

Det er viktig at alle beholderne er godt merket, slik at ingen er i tvil om hvilken type avfall som skal hvor. Målet med kildesorteringen er å minimere det usorterte restavfallet, og å gjøre det mulig å bruke mest mulig om igjen. I tillegg sikrer man at farlig avfall blir sortert ut og ikke blandet med annet avfall. 

Den vanligste feilen er at for mye avfall havner i restavfallet. Husk at en del avfallstyper kan leveres gratis dersom de er sortert. Sorteres avfallet godt, kan mengden restavfall bli betydelig redusert.

 

9. Involver barna

Er det barn i borettslaget eller sameiet, er det lurt å ta hensyn til dette i planleggingen. Får man med barna, er det også mye lettere å få med foreldrene. Få gjerne barna til å lage skilt og plakater til kildesorteringen, det gir dobbel gevinst: Barna lærer mer om kildesortering, og de kan passe på at ingen slurver med sortering på dugnadsdagen.

 

10. Fellesskapet

Legg gjerne opp til felles mat, barnepass, leker og ryddekonkurranser, og kanskje en fest til slutt på dugnadsdagen. Dersom dere klarer å arrangere en vellykket dugnad, både arbeidsmessig og sosialt, står folk igjen med et positivt inntrykk av dugnadsdagen. Da blir det lettere å invitere til neste års dugnad.

Høy deltakelse skaper trivsel og trygghet for alle, i tillegg til at oppgavene blir løst raskere. De borettslagene og sameiene som lykkes best med dugnad, er de som planlegger best og klarer å gjøre noe mer enn bare jobbing ut av dugnaden.

Lei ryddecontainer fra Franzefoss

 

 

Del dette innlegget