11 tips til en vellykket dugnad


11 tips til en vellykket dugnad

Franzefoss | 11. sep 2020
5 minutter lesetid


Slik planlegger og organiserer du dugnaden i borettslaget.

Planlegger du dugnad i borettslaget eller sameiet, og er urolig for at oppmøtet skal bli dårlig? Er du usikker på om dere har planlagt godt nok? Vi nordmenn er jo verdensmestere i dugnad, men likevel har de fleste av oss erfart at ikke alle dugnader er like gode og effektive. Her får du noen gode tips til hvordan du sikrer godt oppmøte og lykkes med dugnaden.

 

1.Sett av dato

For at folk skal kunne møte opp, er det viktig at datoen settes av så tidlig som mulig.

 

2. Informer og inviter

Når datoen er satt, må det informeres om, gjerne med lapp i postkassen, men det kan være en god idé å bruke SMS, e-post og sosiale medier til å skape oppmerksomhet og engasjement rundt dugnaden.

 

3. Karlegg

Har dere en vaktmester, bør denne involveres, siden det oftest er den personen som har best overblikk over vedlikeholdsoppgaver og forfall i borettslaget. Kartlegg alle forefallende oppgaver, og lag en oppgave- og utstyrsliste i prioritert rekkefølge i god tid før dugnaden.

 

4. Involver og deleger

Inviter folk til å melde seg på den oppgaven de helst vil jobbe med, og pass på at alle har en oppgave. Alle kan ikke brukes til alt, men alle kan brukes til noe, og det er viktig at alle har en oppgave på dugnadsdagen. Del gjerne inn i grupper med kontaktpersoner, og få folk til å melde seg på i den gruppen de helst vil jobbe. Det er viktig at så mange som mulig føler eierskap til dugnaden og oppgavene som skal utføres.

 

5. Bestill passende beholdere og containere

Når du har fått et overblikk er det tid for å bestille beholdere og containere. Dersom dere ser at dugnaden kommer til å skape mye avfall, bør dere ta kontakt med et renovasjonsfirma og bestille avfallsbeholdere til det behovet dere har. De kan også gi nyttige råd og god veiledning når det gjelder kildesortering og plassering og bruk av avfallssekker og containere. Et godt tips er å plassere beholdere nært det stedet avfallet blir produsert. Står det langt unna, kan veien dit bli for lang, noe som fører til dårligere sortering og tregere arbeidsflyt.

 

6. Ha flere dugnadsdager

Dersom dere har to skift kan det bli lettere for alle å finne tid til å være med. Men i så fall er det viktig at noen styrer overgangen fra det ene skiftet til det andre, slik at de nyankomne får god innføring i de oppgavene som gjenstår. Uforutsette situasjoner kan oppstå, ting kan gå raskere eller ta lenger tid enn planlagt, noe som gjør at arbeidsplanen kan måtte forandres utover dagen.

 

7. Kildesortering

God kildesortering er ikke bare viktig for miljøet, det kan også spare borettslaget for renovasjonsgebyr og kostbar lovpålagt opprydding. De siste årene har det blitt innført strengere regler for sortering og håndtering av avfall, og det er viktig å sette seg inn i disse.

 

8. Merk alle beholdere godt

Det er viktig at alle beholderne er godt merket, slik at ingen er i tvil om hvilken type avfall som skal hvor. Målet med kildesorteringen er å minimere det usorterte restavfallet, og å gjøre det mulig å bruke mest mulig om igjen. I tillegg sikrer man at farlig avfall blir sortert ut, og ikke blir blandet med annet avfall. Last ned illustrasjoner av hva som skal i containeren her.

Den vanligste feilen er at for mye avfall havner i restavfallet. Husk at en del avfallstyper kan leveres gratis dersom de er sortert, og sorteres avfallet godt, kan mengden restavfall bli drastisk redusert.

 

9. Involver barna

Er det barn i borettslaget, er det lurt å ta hensyn til dette i planleggingen. Får man med barna, er det også mye lettere å få med foreldrene. Få gjerne barna til å lage skilt og plakater til kildesorteringen, det gir dobbel gevinst: Barna lærer mer om kildesortering, og de kan passe på at ingen slurver med sortering på dugnadsdagen.

 

10. Byttemarked

Lag et bruktmaked i gata. La naboene komme med utstyr og klær som støver vekk i boden og loftet.

 

11. Fellesskapet

Legg gjerne opp til felles mat, barnepass, leker og ryddekonkurranser, og kanskje en fest til slutt på dugnadsdagen. Dersom dere klarer å arrangere en vellykket dugnad, både arbeidsmessig og sosialt, står folk igjen med et positivt inntrykk av dugnadsdagen. Da blir det lettere å invitere til neste års dugnad.

Høy deltakelse skaper trivsel og trygghet for alle, i tillegg til at oppgavene blir løst raskere. De borettslagene som lykkes best med dugnad, er de som planlegger best, og klarer å gjøre noe mer enn bare jobbing ut av dugnaden.

 

New call-to-action

 

 

 

Andre leste også