Disse steinmaterialene kan gjenvinnes

Disse steinmaterialene kan gjenvinnes

Skrevet av Franzefoss
07. nov 2019 | 3 min read

Disse steinmaterialene kan gjenvinnes

Rivematerialer som asfalt, betong, gravemasser og stein blir i dag sett på som avfall, og ikke en ressurs. Mange pukkverk og entreprenører tar imot slike masser for gjenbruk.

 

Asfalt

Asfalt består av 96 prosent pukk av beste kvalitet og 4 prosent bitumen. Bitumen er den tyngste fraksjonen etter destillering av råolje, og er et seigt, inert stoff man bruker som bindemiddel i asfalt.

Siden bitumen er dyrt, og pukk er i ferd med å bli mangelvare, er det lønnsomt å gjenbruke asfalt. Det er nesten ikke grenser for hva som kan gjenbrukes, men bruksområdene varierer med type og størrelsen på pukken i blandingen. Årlig fjernes opp mot 500.000 tonn asfalt fra norske veier ved fresing og bryting, og alt dette knuses, resirkuleres og gjenbrukes til for eksempel ny asfalt eller veigrus.

 

Betong og tegl

Betong er et materiale satt sammen av stein, sand, sement og vann. Gjenbruksbetong er betong som er knust ned til en sortering egnet for veibygging.

God gjenbruksbetong har lastfordelende egenskaper som kan være bedre enn ordinære steinmaterialer i samme fraksjon, og bruksområdene innen veibygging er mange:

  • Anleggsveier og riggområde
  • Forsterkningslag
  • Bærelag
  • Lukkede rørgrøfter
  • Fyllinger og støyvoller

Innen veibygging brukes uttrykket gjenbruksbetong (GJB) om forsterknings- eller bærelagsmasse som hovedsakelig (over 90 prosent) består av resirkulert knust betong. Resirkulerte materialer egnet til veibygging bestående av mer enn 90 prosent knust betong skal etter nye N200 nå benevnes som blandet masse (Bm).

I 2017 ble cirka fire prosent av betong- og teglavfallet materialgjenvunnet. 73 prosent ble levert til deponi, og om lag 22 prosent ble brukt til fyll- og dekkmasse.

 

Gravemasser og tomtestein

Gravemasser i form av løsmasser med jord og stein fra byggeprosjekter i urbane områder representerer en ressurs for utvikling og resirkulering. Store deler av gravemassene blir benyttet som tildekningsmateriale på deponi, eller til overfyllingsmasse eller konstruksjonsmateriell til utfylling i bygg- og anleggsprosjekter.

Gravemasser består hovedsakelig av jomfruelig jord og stein, og kan brukes til å produsere resirkulert tilslag. Resirkulert tilslag fra gravemasser kan benyttes til samme formål som naturlig tilslag dersom egenskapene er stabile og kan dokumenteres. Sentrale egenskaper vil være finstoffinnhold, klassifisering, gradering, korndensitet, motstand mot knusing og slitasje, vannabsorpsjon, innhold av kjemiske stoffer og vannløselige stoffer.

 

New call-to-action

 

Andre leste også

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her