8 spørsmål du har om ombrukskartlegging

Del dette innlegget
8 spørsmål du har om ombrukskartlegging
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.

Hvorfor ombrukskartlegge?

Ved å ombrukskartlegge  får du en oversikt over hva du har av ombrukbare bygningskomponenter i det bygget du skal rive/ombygge/rehabilitere. Å ombruke byggevarer er et umiddelbart og virkningsfullt tiltak for å redusere behovet for å benytte nyproduserte byggevarer, med alt av klimagassutslipp og naturødeleggelser som det i dag forårsaker. Det resulterer også i avfallsreduksjon og i mange tilfeller vil det ha økonomiske fordeler. Det er i tillegg fra 1.juli 2023 innført krav i Byggeteknisk Forskrift (TEK 17) om at søknadspliktige tiltak i boligblokker og yrkesbygg som er over 100kvm eller produserer over 10 tonn avfall, skal ombrukskartlegges.

 

Hva får jeg ut av en ombrukskartlegging som er iht krav i byggeteknisk forskrift (TEK 17)?

En ombrukskartlegging iht krav i TEK17 vil gi deg en oversikt over alle bygningskomponentene som er ombrukbare av det som planlegges å fjernes fra bygget du skal rive/ombygge/rehabilitere. Rent praktisk vil ombrukskartleggingen resultere i en rapport som systematisk gir en oversikt over forekomsten av, mengden av, og typen komponenter egnet for ombruk, og en vurdering av bla.a. restlevetiden til disse.

 

Når bør man gjennomføre en ombrukskartlegging?

Ombrukskartleggingen bør gjennomføres i god tid før riving/ombygging/rehabilitering. Dette er for å gi tid til å planlegge videre bruk, ta vurderinger, beskrive skånsom demontering, frakt og evt mellomlagring.

 

Hva gjør jeg etter ombrukskartleggingen?

Hva som skjer etter en ombrukskartlegging vil følge av ditt prosjekts ambisjon og målsetning for ombruk. En ombrukskartlegging er som hovedregel starten på en prosess for å gjennomføre ombruk. Ulike prosjekter vil ha ulike målsetninger, ditt prosjekt kan f.eks. ha mål om å gjennomføre 20% ombruk av det som er identifisert som ombrukbart, eller det kan ha målsetning om å oppnå sertifiseringsnivå Excellent i BREEAM-NOR, eller å oppfylle kriteriene i FutureBuilt sirkulær.

 

Hva er BREEAM-NOR?

BREEAM-NOR er et miljøsertifiseringssystem for bygg. BREEAM-familien av sertifiseringsordninger forvaltes av Building Research Establishment (BRE) i Storbritannia. BREEAM-NOR er en norsk tilpasning og er i dag Norges mest brukte miljøsertifisering for nybygg og større rehabiliteringer. BREEAM-NOR forvaltes i Norge av Grønn Byggallianse.

 

Hva er FutureBuilt?

FutureBuilt er et innovasjonsprogram og utstillingsvindu for de mest ambisiøse forbildeprosjektene i byggenæringen. Programmet er pr idag tilknyttet kommunene Oslo, Bærum, Asker, Drammen, Nordre Follo, Lillestrøm og Bergen. Forbildeprosjektene i FutureBuilt omfatter nybygg, rehabilitering og transformasjon, områder og enkeltbygg, og skal oppfylle et utvalgt sett med FutureBuilts kvalitetskriterier innen bymiljø og arkitektur, sosial bærekraft, innovasjon, klimagassutslipp, plusshus, sirkularitet, naturmangfold og overvann og plastbruk.

 

New call-to-action

Del dette innlegget