Pukk og grus  

Lia

Bratsbergveien 296, 7036 Trondheim

Åpningstider

Mandag - fredag 07:00 -15:30
Lørdag - søndag Stengt

NB! Alle våre varer betales nå via Vipps på dette anlegget (Lia) - Vipps nr 95660. Vi tar dessverre ikke imot kontanter eller kort. Dette gjelder både privat- og bedriftskunder. Ta gjerne kontakt med oss på tlf 96 94 09 20 for spørsmål rundt dette.

Om anlegget

Franzefoss Pukk avd. Lia driver med uttak av bergarten grønnstein, og mottak og bearbeiding av asfaltflak og betong. Knust asfalt og knust betong leveres på bestilling.

Vi tar også imot sprengstein og masser. Lever ulike rivematerialer (betong og asfalt), gravemasser og rene steinmasser til oss. Massene bearbeides og selges ut igjen, som godt egnede gjenbruksprodukter til enkelte formål.

På det samme området driver Franzefoss Gjenvinning et ordinært deponi klasse 2 som tar imot forurensede masser.

Grønn Vekst Norge er også etablert på anlegget, med utsalg av miljøvennlig jord og jordprodukter.

Franzefoss deklarerer og CE-merker alle produkter i henhold til gjeldende produktstandard og myndighetskrav fra Direktoratet for Bygg Kvalitet (DiBK).

NB!

Har du tilhenger selv (småtilhenger), må du nå henvende deg til Vassfjell. Denne tjenesten er for øyeblikket ikke tilgjengelig på Lia.

Vassfjell: Brøttemsvegen 181, 7072 Heimdal. Tlf. 96 94 09 20

På grunn av sesongsvingninger og variasjoner i etterspørselen kan produktutvalget variere noe i løpet av året. Vi tar derfor forbehold om at noen produkter kan ha leveringstid.

Kontakt oss

Varer på dette anlegget

Pukk
Maskinsand
Subbus
Grove masser
Samfengt
Gjenbruk
Jord

Naboinformasjon

Rystelsesmålinger 2022
Rystelsesmålinger 2022 Last ned
Støvnedfall 2021
Delrapport - støvnedfall 2021 Last ned
Trafikkanalyse 2017
Trafikkanalyse med støy- og luftberegninger Last ned
Støysonekart 2012
Støysonekart Lia 2012 Last ned
Støysonerapport 2012
Støyrapport Lia 2012 Last ned

STURLA NYUTSTUMO

Anleggssjef

JØRN ELIASSEN

Salgsleder