Pukk og grus  

Fossberga

Selbuvegen 620, 7517 Hell, Norge

Åpningstider

Mandag - fredag 07:00 -15:30
Lørdag - søndag Stengt

NB! På grunn av strenge sikkerhetsregler er det ikke lov til å forlate kjøretøyet på vårt anlegg. Privatkunder kan ringe 96 94 09 20 så kommer opplaster og hjelper til. HUSK - vi har kun VIPPS 95661 (gjelder både privat- og bedriftskunder).

Om anlegget

Franzefoss Pukk avd. Fossberga driver med uttak av bergarten rhyolitt-tuff og metagråvakke, og mottak og bearbeiding av asfalt og betong.

Vi tar imot sprengstein og masser. Lever ulike rivematerialer (betong og asfalt), gravemasser og rene steinmasser til oss. Massene bearbeides og selges ut igjen, som godt egnede gjenbruksprodukter til enkelte formål.

I tillegg er Grønn Vekst Norge etablert på anlegget med utsalg av miljøvennlig jord og jordprodukter.

På grunn av sesongsvingninger og variasjoner i etterspørselen kan produktutvalget variere noe i løpet av året. Vi tar derfor forbehold om at noen produkter kan ha leveringstid.

Franzefoss deklarerer og CE-merker alle produkter i henhold til gjeldende produktstandard og myndighetskrav fra Direktoratet for Bygg Kvalitet (DiBK).

Kontakt oss

Varer på dette anlegget

Pukk
Maskinsand
Subbus
Grove masser
Samfengt
Gjenbruk
Jord

Naboinformasjon

Referat fra nabomøte 02.06.2018
Nabomøte - Fossberga 2018 Last ned
Støvnedfall 2018
Delrapport støvnedfall 03.11.2015 - 06.06.2018 Last ned

STURLA NYUTSTUMO

Anleggssjef

KRISTIAN ALSTAD

Salgsansvarlig