Gjenvinning  

Husøya

Husøyvegen 102, 6520 Frei, Norge

Kundesenter

Åpningstider

Mandag-Fredag

07:00-16:00

Lørdag-Søndag

Stengt

Om anlegget

Franzefoss Gjenvinning avd. Husøya ligger utenfor Kristiansund. Anlegget driver med mottak og gjenvinning av spesialavfall fra oljevirksomheten på kontinentalsokkelen. behandler forurenset vann, slop, mud og kaks fra oljeselskaper og rederier. Her benytter oss av termiske, biologiske og kjemiske renseprosesser til å gjenvinne avfallet tilbake til vann og olje. Vannet slippes ut i sjøen igjen, oljen er godkjent som energibærer og gjenværende tørrstoff går til deponi.

Vi tilbyr også suge- og spyletjenester for tømming av utskillere og tanker, og tankrengjøring av skip, oljerigger og landbaserte virksomheter. 

Kontakt oss

Tjenester

Mottak av oljeboringsavfall og avfallsvann fra skip og landbasert industri
Suge- og spylebiltjenester

Referat fra nabomøte 01.10.2021
Møtereferat Husøya 2017 Last ned
Møte i referansegruppa 2016
Møtereferat referansegruppa Husøya 23.05.2016 Last ned
Vannovervåkning i Bolgsvaet 2018
Analyser av biota Last ned
Tilbakemelding på vannovervåkingen gjennomført i 2018
Brev fra Miljødirektoratet Last ned
Spredningsberegninger 2017
Rapport fra Sintef Molab Last ned
Helsevurdering av potensielt helseskadelige stoffer i luften på Husøya
Rapport fra Folkehelseinstituttet Last ned
Støykart 2015
Støykart Husøya 2015 Last ned
Støyvurderinger Husøya/Fugløya 2014
Rapport fra Norconsult
Miljødirektoratet - tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven
Tillatelse Husøya 2017 Last ned
Miljøtilstand i Bolgsvaet 2015
Resipientundersøkelse - Norconsult Last ned
Vedtak om fastsettelse av intervall for vannovervåking
Miljødirektoratet 2016 Last ned
Eksponering for kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer ved arbeid på anlegg som renser og gjenvinner avfall fra oljeboring
Rapport fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt 2018 Last ned