Gjenvinning  

Eide

Knutadalen 159, 5363 Ågotnes, Norge

Kundesenter

Åpningstider

Mandag-Fredag

07:00-15:00

Lørdag-Søndag

Stengt

Om anlegget

Franzefoss Gjenvinning avd. Eide behandler blant annet mud, kaks og oljeholdig vann fra oljeindustrien i Nordsjøen.

Eide ligger strategisk plassert mellom viktige baser som Dusavik, Tananger og Mongstad. Anlegget har egen kai der kunden kan levere avfallet direkte. Dermed unngår vi unødvendig transport både på vei og til sjøs, og reduserer risikoen for uønskede hendelser med tanke på helse, miljø og sikkerhet og utslipp til ytre miljø.

Anlegget gjenvinner olje fra mud og kaks i en termisk prosess, som delvis varmes opp med anleggets egenproduserte olje. Den resterende oljen selger Franzefoss til godkjente bedrifter som bruker den som energibærer.

Anlegget behandler også forurenset vann. Etter behandling i det kjemiske og biologiske vannrenseanlegget blir vannet så rent at det kan tilbakeføres til naturen igjen, som i dette tilfellet er sjøen.

Etter at olje og vann er gjenvunnet fra borekaksen, blir det gjenværende tørrstoffet kjørt til anleggets eget deponi. Deponiet et tidligere pukkuttak, og tørrstoffet gjør at området blir tilbakeført til den naturlige typografien som var før pukkdriften startet. Det gjør at vi har en meget miljøvennlig nedstrømsløsning på Eide.

Kontakt oss

Tjenester

Mottak oljeboringsavfall