Miljørapporter

 

Våre virksomheter påvirker det ytre miljøet både i form av klimautslipp, naturinngrep og utslipp av forurensende komponenter til vann og luft. Vi jobber kontinuerlig for at  miljøbelastningen ved vår virksomhet skal være så lav som mulig.

Vårt mål å bli mer miljøvennlig og bruke mindre energi. For å få til det må vi finne kloke måter å gjenvinne av­fall og utvinne ressursene våre på. Slik kan vi leve opp mot visjonen ”Samfunnets beste valg”.