Nytt røykgassanlegg bidrar til renere nærmiljø


Nytt røykgassanlegg bidrar til renere nærmiljø

Franzefoss | 20. aug 2020
2 minutter lesetid


Nye oljebrennere og røykgassrensing på prosessanlegget for oljeboringsavfall på Eide utenfor Bergen, har gitt kraftig reduksjon i utslippet av uønskede gasser.

Gjenvinningsanlegget på Eide ligger strategisk plassert mellom viktige baser som Dusavik, Tananger og Mongstad. Anlegget gjenvinner olje fra mud og kaks i en termisk prosess, som delvis varmes opp med anleggets egenproduserte olje. Den resterende oljen selger Franzefoss til godkjente bedrifter som bruker den som energibærer.

Røykgassen fra forbrenning av spillolje inneholder hydrogenklorid (HCl), svoveldioksid (SO2) og nitrogenoksid (NOx). Disse gassene kan bidra til sur nedbør som er ødeleggende for blant annet fiskebestanden i våre fjellvann.

- Anlegget på Eide tilfredsstilte Avfallsforskriftens krav til røykgassutslipp, med unntak av HCl, SO2 og NOx. I tillegg kunne vi ha forhøyede verdier av TOC/støv ved vedlikeholdsstopp. Høsten 2019 installerte vi derfor et røykgassanlegg for å redusere utslippet av disse gassene, sier Odd Willy Sakshaug, anleggssjef i Franzefoss.

Røykgassanlegget på Eide Franzezfoss

Røykgassrensing
Renseanlegget er et tørrfilter bestående av vertikale poser med bikarbonat som absorbent. Bikarbonat har meget gode absorbentegenskaper i røykgasser med temperaturer over 150°C. På Eide har røykgassen temperaturer over 200°C, og målinger viser at utslippet av HCl er redusert med ca 80% og SO2 med ca 75%.

- Når det gjelder rensing av NOx, er det større usikkerhet knyttet til hvilken teknologi som virker bra. Vi inngikk derfor en kontrakt med leverandøren om et utviklingsprosjekt for NOx-reduserende systemer knyttet til tørrfilter-leveransen, sier Sakshaug.

Se også: Video fra anlegget vårt i Eide

Utviklingsprosjektet skulle teste ulike løsninger, blant annet en lav-NOx-brenner, røykgassresirkulasjon og bikarbonat med NOx-reduserende tilsetninger. Da det viste seg at lav-NOx-brenneren ga en umiddelbar stor reduksjon av NOx, ble denne løsningen valgt.

- De nye oljebrennerne har redusert NOxutslippet med ca 50%. Dette er så bra at vi vil gjøre samme installasjon på det andre kaksrenseanlegget vårt på Husøya, sier Sakshaug.

Prosessen videre
Franzefoss fortsetter dialogen med ulike leverandører for å finne en god løsning for NOx-rensing. Vi har tro på at vi skal finne tekniske løsninger, men arbeidet tar tid. Til nå er det ingen leverandører som kan gi garantier knyttet til effekter som gjør at myndighetenes krav og forventninger blir innfridd.

 

Andre leste også