Nytt vannbad gir stor miljøgevinst


Nytt vannbad gir stor miljøgevinst

Franzefoss | 07. nov 2018
2 minutter lesetid


Franzefoss har investert i et nytt vannbad på gjenvinningsanlegget på Haraldrud i Oslo. Vannbadet separerer vindsiktmasser, et biprodukt fra produksjon av avfallsbrensel, og fører til mer materialgjenvinning, renere avfallsbrensel og betydelig mindre transport.

– Vi jobber aktivt for å identifisere tiltak som kan begrense forbruk av fossilt brensel på anleggene våre. Vannbadet en god løsning da vi kutter dieselforbruk på transport og får en separasjonsprosess hvor vann gjør det meste av jobben. Så vidt oss bekjent vi de første med helårsdrift av vannbad i gjenvinningsbransjen i Norge, sier Harald Aasheim, utvikling- og prosjektsjef i Franzefoss. Se video her!

Mer fjernvarme og økt materialgjenvinning

Vindsiktmassene inneholder nærmere 80 prosent organisk materiale Franzefoss kan utnytte til produksjon av avfallsbrensel, og brenselet leveres til blant annet fjernvarme i Oslo. Jern og metall, som tidligere ble sendt til deponi, blir 100 prosent materialgjenvunnet. Steinen og betongen leveres til vårt eget deponi lokalt på Røyken.

– Når vi målet vårt, som alt tyder på at vi gjør, vil vi klare å separere ut over 90 prosent av det organiske materialet i vindsiktmassene og bortimot 100 prosent av det magnetiske jernet, sier Aasheim.

Reduserte CO2-utslipp

Tidligere har Franzefoss sendt opp imot 20 000 tonn av vindsiktmassene til Sverige i året. Ved å prosessere disse massene selv, fører reduserte transportutslipp alene til at Franzefoss sparer miljøet for minst 175 tonn CO2-utslipp i året. Dette tilsvarer CO2-utlipp fra en personbil som kjører 400 ganger fra Oslo til Roma.

– Reduksjon av transportutslipp og veislitasje, redusert støvspredning på Haraldrud og økt material- og energigjenvinning av avfallet er argumenter vi har brukt i byggesøknadene. Det er mye CO2 å spare på økt materialgjenvinning, sier Aasheim.

Enkelt konsept Franzefoss vurderte flere ulike løsninger for å prosessere vindsiktmassene selv, deriblant robotsortering, men valget falt på vannbad da det er lite energikrevende, driftssikkert, har høy kapasitet og er et enkelt konsept. Separasjonen foregår i et basseng på én kvadratmeter hvor vindsiktmasser mates inn. Fraksjonen separeres ved at steinen og betongen synker og treverket flyter. I tillegg er også to enheter som separerer magnetisk jern og ikke-magnetiske metaller satt inn. 

Andre leste også