Nye kravene til kildesortering fra 2023

5. desember 2022 Gjenvinning
Del dette innlegget
Nye kravene til kildesortering fra 2023
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.

Fra 01.01.2023 gjelder nye krav til kildesortering som betyr at alle virksomheter må sikre at husholdningslignende avfall går til materialgjenvinning.

Endring i avfallsforskriften, som ble kommunisert i pressemelding fra Klima- og Miljødepartementet, krever at alle virksomheter (uansett størrelse eller bransje, offentlig eller privat) må kildesortere matavfall, plastavfall og hageavfall fra januar 2023.


Hvorfor er det nye krav til kildesortering?

I dag kaster mange mat og plast i restavfallet, selv om avfallet er egnet til materialgjenvinning. For eksempel kan mat bli til biogass og jordprodukter og plast materialgjenvinnes.

Målet med kravene er å øke materialgjenvinning av husholdningslignende avfall slik at vi oppnår bedre ressursutnyttelse, beskytter miljøet og reduserer klimagassutslipp. Endringene er et virkemiddel for å nå EU-målene om at vi innen 2035 skal materialgjenvinne 65 prosent av husholdningsavfallet.

Les mer om hvordan kravene kan påvirke din bedrift på vår "spørsmål og svar"side.

Hva betyr dette for min virksomhet?

De nye sorteringskravene gjelder alle. Verken bananskallet eller restene fra matpakken kan kastes i restavfall. Uansett om du har lite eller mye avfall må du sortere mat og plast hver for seg.

Dersom du allerede sorterer plast og mat i egne beholdere - og dette leveres til materialgjenvinning - oppfyller du kravene og trenger ikke endre avfallshåndteringen.

Om virksomheten din ikke kildesorterer mat og plast i dag anbefaler vi deg å kontakte oss for egen avtale om henting av disse avfallstypene.

Å levere rene avfallstyper er ofte rimeligere enn å levere restavfall. Det betyr at jo mer du kildesorterer, desto billigere blir det. Restavfall er en av de dyreste avfallstypene en bedrift kan levere inn. Årsaken er at restavfall er en blanding av forskjellig avfall som ikke kan brukes til å lage nye ting eller gjenvinnes. Sorterer du ut matavfall og plastavfall kan bedriften din spare penger, påvirker sorteringsgrad og miljøregnskapet ditt positivt. Merk også at regjeringen har fra januar foreslått økt CO2 avgift på forbrenning av restavfall.

Vi kan hjelpe deg med effektive og gode avfallsløsninger. Kontakt oss her.

 

Del dette innlegget