Ny teknologi reduserer utslipp til naturen

Del dette innlegget
Ny teknologi reduserer utslipp til naturen
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.

Ekstra sikkerhetsventil på vannrenseanleggene skal redusere utslipp til det minimale på Franzefoss-anleggene Husøya utenfor Kristiansund og Eide utenfor Bergen.

- Vi er veldig opptatte av å tilfredsstille alle krav, og ser på det som vår plikt å stadig benytte oss av de beste løsningene og prosessene som sikrer minst mulig utslipp til naturen, sier anleggssjef Odd Willy Sakshaug ved Franzefoss avdeling Husøya.

 

Vil gi renere vann enn myndighetskravene

Franzefoss-anleggene på Eide og Husøya mottar og behandler mud, kaks og oljeholdig vann fra oljeindustrien i tillegg til annet forurenset vann. Begge anleggene har allerede sikre og grundige vannrensingssystem, men installerer nå en ekstra sikkerhetsventil levert av norske Mivanor. Selskapet har utviklet en ny teknologi som sikrer at vannet som går ut fra anleggene er renere enn hva myndighetene krever i dag.

Kort fortalt gjør den ekstra renseløsningen at man etter hovedrensingen, som er en kombinasjon av kjemisk felling og biologisk behandling, sitter igjen med enda mindre partikulært materiale i vannet.

- Vi har vært svært fornøyd med testene Mivanor har levert, og teknologien viser meget gode egenskaper. Dette gjelder både innenfor de parameterne vi har konsesjonskrav på, men også helhetsbildet – fra mengden restpartikler i vannet til effektivitet, forteller Odd Willy, og legger til at sikkerhetsventilen installeres etter sommeren.

Daglig leder i Mivanor, Robert Tarasz, er svært fornøyd med at Franzefoss har valgt deres teknologi til to av sine lokasjoner.

- Franzefoss er en svært miljøbevisst bedrift, med tydelige ambisjoner for miljøet og for sitt eget bærekraftsarbeid. Det er vi glade for å kunne bidra til ved å sørge for at de både møter eksisterende krav, og ligger foran de framtidige, sier han, og legger til:

- Vi ser fram til samarbeidet, og til å bistå Franzefoss med å sørge for et renere miljø og mer bærekraft i gjenvinningsbransjen.

 

Vil ligge foran kravene

Franzefoss er opptatt av å bruke rett teknologi, og å tenke miljø og bærekraftige løsninger. Konsernets visjon er å være «Samfunnets beste valg», og det betyr at Franzefoss skal drives og utvikles for å skape verdier for samfunnet, miljø, kunder, medarbeidere og eiere.

- Å ta i bruk denne typen teknologi er en naturlig del av Franzefoss sin visjon, sier Odd Willy og utdyper:

- Med et sånt mål kan vi ikke hvile på laurbærbladene, det gjelder i grunn å være litt foran kravene – og for eksempel rense vannet mer enn hva vi strengt tatt må. Selv om vannet som kommer ut i dag er ganske rent, ønsker vi å ta en ekstra etterrengjøring.

 

Å være samfunnets beste valg forplikter

Odd Willy viser til at avfalls- og gjenvinningsbransjen står ovenfor stadig tøffere krav, og mener det er viktig at Franzefoss hele tiden forsøker å ligge i forkant.

- Hvis man fortsetter å drive slik man har gjort i flere tiår, så vil man ikke overleve lenge i møte med nye krav. Det er i utgangspunktet bra, men samtidig utfordrende for mange bedrifter fordi man kan føle at man er i grenseland hva gjelder nye krav, og evnen til å nå disse, sier Odd Willy, og legger til:

- Vi har ikke anledning til å prøve ut eller utvikle nye teknologier hele tiden, og da er det veldig kjekt å kunne sette vår lit til aktører som kan gi oss en skikkelig sikkerhetsmargin inn mot kravene. Vår visjon om å være «Samfunnets beste valg» fordrer at vi tar et ekstra ansvar for å være det, i tillegg til det arbeidet vi gjør ellers.

 

For mer informasjon, kontakt:

Odd Willy Sakshaug, anleggssjef, Franzefoss avdeling Husøya, tlf. 924 33 899, e-post: odd.willy.sakshaug@franzefoss.no

Del dette innlegget