Miljøvennlig oppdrag på Marinen i Trondheim

22. november 2022
Del dette innlegget
Miljøvennlig oppdrag på Marinen i Trondheim
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Felles miljøfokus er en av sakene som i sommer og høst førte Søbstad og Franzefoss Pukk sammen for et miljøvennlig samarbeid på Marinen i Trondheim. Marinen er et av de mest brukte friområdene i byen, og har vært gjennom en omfattende oppgradering.

 

Miljøprosjekt

Søbstad AS er en stor entreprenør i Trondheim som jobber med blant annet grunnarbeider, veg-, vann- og avløpsarbeider, anleggsgartnerarbeid samt tømmer- og betongarbeid. Entreprenøren er, i likhet med Franzefoss, opptatt av det grønne skiftet og har fokus på miljø i sitt daglige arbeid.

- Dette prosjektet hadde fullt fokus på miljø og bærekraft. Blant annet gjenbruk og null utslipp av CO2, forteller Nils Bakken, formann i prosjektet.

Nils var ansvarlig for Søbstads gartnerprosjekt på Marinen, som var et oppdrag gitt av Trondheim kommune. Selskapet bruker kun elmaskiner og lastebiler som går på HVO-diesel, og det er fokus på å minimere forbruk og maksimere gjenbruk der det er mulig.

- Samtalene med Franzefoss Pukk i dette prosjektet var interessante. Vi fikk god informasjon om typer pukk/stein og hva som kan brukes hvor. Det er miljøgevinster å hente når vi får vite mer om hvordan vi kan gjenbruke masser, fortsetter Bakken.

 

Franzefoss’ bidrag

Franzefoss sto for transporten og levering av masser med lastebil som går på biodiesel. De kom inn med pukk og grus samt tok oppgravde masser med tilbake. Det er alltid et lass inn og ett lass ut, og minst mulig tomgangskjøring. Franzefoss leverte daglige rapporter på kjøringen og type varer inn og ut.

- Vi som var ute på arbeidsplassen er veldig fornøyd. Vi følte oss sikre på at vi tok gode avgjørelser sammen med Franzefoss. Lastebilsjåførene spurte hvis noe skurret og de virket til å ha god kontroll, fortsetter Bakken.

 

Ferdigstilt

Oppgraderingen av marinen ble ferdigstilt denne høsten, og kommunen la fra start føringer for at dette skulle være et av de mest utslippsfrie anleggsplassene i Norge.

- Dette var helt i tråd med hvordan vi ønsker å jobbe, og vi er glade for at Franzefoss var med på laget og sørget for en fremtidsrettet og miljømessig god måte å jobbe på avslutter Nils Bakken.

 

 

Del dette innlegget

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!