Kompensasjons-ordningen for bedrifter dekker renovasjon


Kompensasjons-ordningen for bedrifter dekker renovasjon

Franzefoss | 06. apr 2020
2 minutter lesetid


Kompensasjonsordningen med kontantstøtte til bedrifter dekker renovasjon og vil kunne hjelpe våre kunder som har opplevd stor omsetningssvikt.

Ordningen gjelder for mars, april og mai. Bedriften må ha hatt et omsetningstap på minst 20 prosent fra mars 2019 for å falle inn under ordningen i mars 2020. Omsetning av finansaktiva regnes ikke med. For hver av månedene april og mai må omsetningstapet være 30 prosent, sammenlignet med 2019.

Bedriftene skal selv rapportere inn kostnader som kan føres på disse postene i næringsoppgaven:

  • 6300 (leie av lokaler)
  • 6340 (lys, varme)
  • 6395 (renovasjon, vann, avløp, renhold mv.)
  • 6400 (andre leiekostnader)
  • 6700 (fremmed tjeneste (regnskap/revisjon/rådgivning o.l.)
  • 6995 (kontorkostnader - bl.a. til el. kommunikasjon som inkluderer kostnader til privat bruk)
  • 7040 (forsikring og avgifter på transportmidler)
  • 7490 (kontingenter)
  • 7500 (forsikringspremie)
  • Netto renteutgifter

Støtten fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige faste kostnader i hvert enkelt foretak. 

Søknadsportalen er varslet åpnet 17.april.
Les mer her: https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/styrearbeid-og-okonomi/okonomi-og-finansiering/artikler/kompenasjonsordningen/ 

Andre leste også