Innfører gebyr for ugjennomsiktige søppelsekker


Innfører gebyr for ugjennomsiktige søppelsekker

Franzefoss | 20. jan 2020
1 minutter lesetid


Riktig kildesortering gjør at ressursene i avfallet blir utnyttet bedre, og at farlige stoffer og materialer kan tas ut av kretsløpet på en forsvarlig måte. I dag blir dessverre mye avfall, som småelektronikk, batterier og farlig avfall kastet feil. Bruk av ugjennomsiktige sekker innebærer derfor risiko for brann, utslipp til miljøet, personskader og unødvendige feilsorteringer. 

Ved bruk av gjennomsiktige avfallssekker viser erfaring at avfallet i større grad blir kildesortert riktig. Det blir også enklere for oss som jobber på gjenvinningsanleggene å behandle avfallet riktig når vi ser hva som er i sekken. Vi innfører derfor et gebyr for innlevering av ugjennomsiktige søppelsekker til våre anlegg.

Gjennomsiktige avfallssekker fås kjøpt hos oss, eller i jernvarehandelen, dagligvarebutikker og byggvarehus.

Andre leste også