28. juni 2021

Nytt tankanlegg på Eide reduserer energiforbruket med 30 prosent

Del dette innlegget
Nytt tankanlegg på Eide reduserer energiforbruket med 30 prosent
Mona Tønne

Skrevet av:
Mona Tønne

På Eide driver Franzefoss med mottak og behandling av mud, borekaks og vann fra oljeindustrien i en termisk prosess. Nå har anlegget investert i et nytt tankanlegg som vil øke kapasiteten, samtidig som energiforbruket reduseres.

Det nye tankanlegget består av i alt åtte tanker, á 255 m3. Tankene er plassert i tilknytning til egen kai, og er bygget for å kunne driftes parallelt med det opprinnelige prosessanlegget.

 

 Økt kompleksitet i væskemottaket

I den senere tid har anlegget mottatt stadig mer komplekse væsker i form av slop, som er en samlebetegnelse for blandinger av mud, olje og vann. Tidligere ble vann fra offshoreinstallasjoner og oljerigger ført direkte til renseanlegg på land, nå blir mye vann renset offshore, og en del av det som leveres inn til anlegget på Eide er avfallet fra renseenhetene.

- Disse væskene er bundet på en annen måte enn tidligere. For å drifte anlegget på best mulig måte er det viktig å skille mest mulig vann fra slopen før den går til den termiske prosessen, sier Magne Reksten, som er teknisk ansvarlig for tankanlegget.

 

Reduserer energiforbruket med 30 prosent

Når olje og vann skal skilles i en termisk prosess, må det dampes av mye vann. Dette er både kostbart og energikrevende.

- I Franzefoss er vi opptatt av å bruke rett teknologi, og å tenke miljø og bærekraftige løsninger. Vi har derfor kjørt flere forsøk med «knekking», eller kjemisk behandling, for å skille vannet fra slopen, sier Reksten.

Forsøkene viste at energiforbruket i den termiske prosessen ble lavere, og en større andel kunne behandles direkte i vannrenseanlegget. Det ble derfor investert i åtte nye tanker for å optimalisere prosessen, og redusere energiforbruket ytterligere.

Med det nye tankanlegget på plass, blir den komplekse slopen grovsortert i to nedstrømmer for henholdsvis mud og vann. Muden, som utgjør ca. 50%, sendes videre til termisk behandling, mens vannet sendes til kjemisk og biologisk rensing. Dermed reduseres energiforbruket med 60-70% på halvparten av det som kommer ut av tankene.

 

Jobber for å optimalisere prosessen

For å gjøre behandlingsprosessen så miljøvennlig som mulig, er det viktig å regulere inndoseringen av kjemikalier til et minimum, og å finne de mest miljøvennlige kjemikaliene.

- I det nye anlegget har vi en doseringspumpe som er styrt av kjemikalieflyten. Vi har også et enkelt laboratorium, hvor vi tester oss frem til optimalisert doseringsmengde. Dette, sammen med god mottakskontroll på innkommende væsker, vil gi oss et godt utgangspunkt for valg av type kjemikalie og doseringsmengde, forteller Reksten.

 

Fokus på HMS og gode arbeidsforhold

For å unngå leidere og arbeid i høyden, har anlegget fått vindeltrapp og gangveier på toppen for sikker og god ankomst. Tankene er også utstyrt med elektroniske nivåmålere og overfyllingsalarm, og et isolert pumpehus gir sikring mot frost og gode arbeidsforhold. Huset inneholder også et lite laboratorium for «on site» labtester.

- Vi er veldig fornøyde med det nye anlegget. Her kan vi holde på med parallelle operasjoner som væskeforflytning, mottak av væske ved kai og utlevering av olje, samtidig som vi driver med knekking eller kjemisk bryting av væske. Dette er en investering som er lønnsom på alle måter. Vi øker både mottakskapasiteten og omløpshastigheten, samtidig som vi reduserer energiforbruket og CO2-utslippet, avslutter Reksten.
Del dette innlegget

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her Next