Franzefoss og NOAH AS etablerer jordvaskeanlegg i Oslo

Del dette innlegget
Franzefoss og NOAH AS etablerer jordvaskeanlegg i Oslo
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.
Behovet for god håndtering og gjenvinning av overskuddsmasser fra byggeprosjekter er stadig økende. Nå inngår NOAH og Franzefoss et samarbeid med intensjon om å etablere et fullskala gjenvinningsanlegg, et såkalt jordvaskeanlegg, i Franzefoss’ pukkverk på Bondkall i Oslo.

Med dette samarbeidet kan Oslo og omkringliggende kommuner få et lokalt anlegg for mottak og gjenvinning av forurensede overskuddsmasser. I dag må slike masser transporteres mange mil ut av byen for å behandles eller deponeres. Klimaavtrykket og trafikkbelastningen knyttet til denne massetransporten har lenge vært på dagsordenen hos myndighetene.

«Et gjenvinningsanlegg for overskuddsmasser på Bondkall vil ligge så nær markedet at transportbehovet, og dermed det miljømessige fotavtrykket, bedres betraktelig. I tillegg får vi resirkulert pukkfraksjoner til nye produkter. Dette reduserer bruken av jomfruelige masser fra det eksisterende steinbruddet. Dette er vinn – vinn på alle måter», sier prosjektsjef i NOAH, Kari Røseth.

Etableringen er i tråd med Oslo kommunes målsetning om bærekraftig håndtering av masser innenfor egne bygrenser.

«NOAH og Franzefoss har til sammen et svært solid fundament av kompetanse, erfaring og utstyr som gjør at vi kan levere markedets beste løsning for de lokale byggeprosjektene i og rundt hovedstaden», sier Gaute Markussen, bærekraft- og utviklingssjef i Franzefoss.

Og byggeprosjekter er det mange av. Det kan bli aktuelt å ta imot lettere forurensede masser fra grunnarbeider for byggeprosjekter, masseutskifting og lignende i Oslo.

«Med kort transportavstand til markedet er det mulig å benytte utslippsfri transport. Dette kan bli fremtidens klimanøytrale løsning i Oslo», legger Markussen til.

Fakta


  • Franzefoss har et eksisterende pukkverk og massemottak på Bondkall ved Gjelleråsen. Anlegget utgjør i dag ca. 165 mål, og tar imot stein, restbetong og asfalt, samt driver uttak av stein. I tillegg tas det inn ferdig kompost og torv til jordproduksjon etter behov.
  • Sammen med NOAH planlegger Franzefoss å utvide denne gjenvinningsvirksomheten både i omfang og fraksjoner, blant annet ved å anlegge et gjenvinningsanlegg for overskuddsmasser.
  • Oslo kommune har som mål å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030. Noe av reduksjonen kan tas ved å endre håndteringen av overskuddsmasser, og da kan en stor massehub på Bondkall være en del av løsningen.

Kort om selskapene


Franzefoss
Franzefoss AS leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus gjennom datterselskapene Franzefoss Gjenvinning AS og Franzefoss Pukk AS. I tillegg driver selskapet eiendomsforvaltning gjennom Franzefoss Utvikling AS og Franzefossbyen AS. Konsernet har ca. 480 ansatte fordelt på 32 anlegg i Norge. Les mer på www.franzefoss.no

NOAH
NOAHs kjerneoppgave er å ta imot, behandle og forsvarlig lagre uorganiske overskuddsmasser med ulik forurensingsgrad. Gjennom mer enn 20 år har NOAH sørget for at miljøgifter fra dette avfallet ikke har havnet i naturen. Massene brukes som byggemateriale for å rehabilitere landskap. NOAH jobber også med å utvikle nye gjenvinningsløsninger. Les mer på www.noah.no.

For mer informasjon, kontakt:

Bærekraft- og utviklingssjef Gaute Markussen: 906 20 572 / gaute.markussen@franzefoss.no
Del dette innlegget