Franzefoss Gjenvinning reduserer utslipp av klimagasser ved å ta i bruk biogassbiler


Franzefoss Gjenvinning reduserer utslipp av klimagasser ved å ta i bruk biogassbiler

Franzefoss | 27. nov 2020
3 minutter lesetid


På starten av året gikk Franzefoss Gjenvinning i Oslo inn i flere prosjekter der våre kunder krever fossilfritt drivstoff. Fire biogassbiler går nå i fast kjøring, og bidrar til å redusere klimagassutslippet i Oslo-området.

Franzefoss har stort fokus på bærekraft. En viktig del av innsatsen på dette området er å redusere våre utslipp av CO2. I Oslo samarbeider vi med flere transportfirmaer, og to av disse har investert i biogassbiler.

- Det er viktig at vi kan være med på å investere i miljøvennlig teknologi. Dette bidrar til at klimagassutslippene går ned, og vi jobber sammen med våre kunder for et grønt skifte, sier Kari Aasebø, regionleder Sør-Øst for Franzefoss Gjenvinning.

Biogass fremfor fossilt drivstoff
Alt fossilt drivstoff gir økte utslipp av CO2, noe samfunnet ønsker å unngå. Biologisk avfall som havner på fyllinger råtner og danner en mengde skadelige klimagasser, blant annet metan. Etter hvert er det utviklet teknologi for å kjøre denne råtneprosessen i store anlegg og samle opp og foredle biogassen til mer miljøvennlig drivstoff. Matavfallet til Oslos innbyggere (de grønne posene) går til biogassanlegget på Nes på Romeriket, og kloakken fra byens innbyggere går til Bekkelaget avløpsrenseanlegg eller VEAS hvor det også produseres biogass.

- Det vi egentlig gjør er å flytte utslippet fra matavfallsanleggene og avløpsrenseanleggene til bilene og hindre utslipp begge steder, samtidig som vi reduserer forbruket av fossilt drivstoff, fortsetter Aasebø.


Egenskaper og incentiver
Biogassbilene må fylle drivstoff litt oftere, ellers synes ikke sjåførene at det er merkbare forskjeller på kvalitet og kjøreegenskaper.

- Hos oss har vi to forskjellige typer biogassbiler som ser ut til å fungere bra. Det er litt forskjell på forbruket av drivstoff, på grunn av forskjellig teknologi. Alt i alt er vi imidlertid veldig fornøyd, forteller Avdelingsleder for transport i Stor-Oslo, Erik Norum.

Det bransjen etterlyser er incentiver på lik linje som det el-biler har, som for eksempel bomringesatsene. Dette jobber Oslo kommune med, men det tar tid. Biogassbilene betaler full takst, men er et foretrukket alternativ for Franzefoss Gjenvinning på grunn av miljøaspektet.

Skal bidra til å nå Oslos klimamål
Biogassbil har så langt vært det beste grønne alternativet som har vært tilgjengelig fra standard sortiment til de store lastebilprodusentene. Det er imidlertid store forventninger til el-bilutviklingen også for tunge kjøretøy.

- Nå begynner serieproduserte el-lastebiler å komme med akseptabel rekkevidde, noe vi er veldig spent på. Vi ser for oss en relativt kort periode før el-biler tar over som beste teknologi, sier Kari Aasebø.

Franzefoss Gjenvinning jobber kontinuerlig med bærekraft og Oslo kommune har satt seg ambisiøse klimamål. Som en ledende gjenvinningsbedrift i Oslo er det en selvfølge å bidra til lavere klimautslipp i hovedstaden, og vår ambisjon er å kun investere i fossilfrie-biler i Oslo-området fremover. El-kjøretøy kommer for fullt, og i fremtiden vil det kanskje ikke være tunge kjøretøyer biogassen skal brukes til.

- Frem til nå har biogass vært vårt beste miljøalternativ. Det er sirkulærøkonomi i praksis, og det er tilgjengelig. Vi har en visjon om å være samfunnets bestevalg, og forsøker å bidra til dette med disse miljøvennlige kjøretøyene, avslutter Aasebø.

 

Andre leste også