Franzefoss blir stadig grønnere


Franzefoss blir stadig grønnere

Mona Tønne | 22. jun 2019
1 minutter lesetid


Ved vårt anlegg i Bergen har vi nylig inngått avtale med lokal transportør om bruk av biodiesel på alle komprimatorbilene de har i daglig drift hos oss. Det er Circle K sitt produkt milesBIO HVO100 som benyttes. Råstoffene som brukes for å lage milesbio HVO100 er 100% fornybare med en produktkvalitet tilnærmet lik fossil diesel. Med milesbio HVO100 kan vi redusere CO2-utslippene med inntil 90% sammenlignet med bruk av fossil diesel. Milesbio HVO100 er i tråd med den norske og europeiske standarden for HVO diesel, NS-EN15940. Drivstoffet er hovedsakelig laget av brukt frityrolje og kvalifiserer til betegnelsen «avansert biodrivstoff». En viktig faktor for å kvalifiseres som avansert biodrivstoff er at produktet er produsert av avfall, dette innebærer at det ikke er ett jordbruksprodukt og medfører heller ingen risiko for avskogning. Bytte til milesbio HVO100 er ett av mange tiltak vi gjør for å nå vår langsiktige målsetning frem mot 2030 om å bli mer miljøvennlig og bruke mindre energi, samt vårt mål om redusert CO2-utslipp på 15% innen 2022 sammenliknet med 2016. Franzefoss - Samfunnets beste valg

Andre leste også