Franzefoss bidrar til at Alna-elva skal bli ren

Del dette innlegget
Franzefoss bidrar til at Alna-elva skal bli ren
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.
Nytt renseanlegg fjerner tungmetaller og miljøgifter i overflatevannet på gjenvinningsanlegget på Haraldrud i Oslo.

Renseanlegget, som ble igangkjørt våren 2019, består av to containere. Den ene inneholder et forsedimenteringsanlegg som tar vekk partikler og flyteslam, den andre inneholder et sandfilter og forskjellige medier for fjerning av tungmetaller, olje og andre organiske forbindelser.

Til tross for mye prøving og feiling på grunn av mekaniske problemer, fast avfall som tettet pumper og filtre, og problemer med at filtermediet løste seg opp, er renseresultatene gode.

- Vi greide å behandle ca ¼ av overvannet med en rensegrad fra 40-95%. Når vi finner det riktige filtermediet og har kurert alle «barnesykdommene», skal vi greie å rense mye mer og enda bedre, sier Håvard Skarvik Jakobsen, vedlikeholdsleder i Franzefoss.

 

Overflatevann

Mye av aktiviteten ved gjenvinningsanlegget på Haraldrud foregår under tak, men det er også flere store, åpne arealer. Alle flater er asfaltert og overvannet ledes til kummer rundt omkring på anlegget.

- Regnvann fra tak er lite forurenset, men søl fra drift og biler på kjørearealer og utendørs lagring av ferdig sortert avfall bidrar til forurensning, sier Astrid Drake, HMSK-sjef i Franzefoss.

Renseanlegget er plassert ved det mest forurensede området, der avfallet kjøres inn og ut av sorteringshallen. Overflatevannet herfra (6000 m3 per år) havner i Alnaelva. Elva er i dag svært forurenset, men myndighetene har som målsetting at den skal bli så ren at fisken kommer tilbake. Det krever blant annet at bedriftene langs elva etterlever Fylkesmannens pålegg om å rense sine utslipp.

- Franzefoss vil gjøre sitt for å bidra til at det kan fiskes i Alnaelva igjen. Vi måler nå forurensingene i vannet i fire forskjellige kummer, og tester ut teknologi og rense-effekt med tanke på å koble til en kum til i 2020. Målet er å behandle alt overvann fra anlegget, sier Drake.

Del dette innlegget
New call-to-action

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!