En grønn vind over Franzefoss

7. juli 2023
Del dette innlegget
En grønn vind over Franzefoss
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

I 2019 feiret Franzefoss hundre år og samtidig gikk startskuddet på en endringsreise i det norske familieeide selskapet. De mange tiltakene og investeringene som er gjort med bakgrunn i 100-års-løftet sparer samfunnet for store mengder klimagassutslipp, og har de siste tre årene gitt konsernet akkumulerte gevinster på rundt 300 millioner kroner.

 

- Som en av landets ledende leverandører av løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus, og med en visjon om å være «Samfunnet beste valg» er det helt naturlig for oss å være en sentral bidragsyter og ta en tydelig posisjon i det grønne skiftet, sier konsernleder Truls Markussen.

Nå har han hentet inn Øyvind Moen, Nina Zimmer og Mats Kjøbli Kristiansen for å styrke denne satsningen. Med bakgrunn fra teknologibransjen, eiendom- og anleggsbransjen har de den kommersielle og grønne omstillingserfaringen konsernleder Truls Markussen vil ha med seg for å styrke selskapets posisjon i markedet.

-Som familiebedrift ligger det i Franzefoss sitt DNA å etterlate bedriften og ressursene vi forvalter i like god stand til generasjonene etter oss. Derfor er jeg veldig glad for at vi har fått med oss Nina, Øyvind og Mats for å rigge selskapet for fremtiden, sier konsernlederen.

 

En ny trio

De nye øynene som har fått ansvar for kommunikasjon, er 32 år gamle Nina Zimmer. Hun er ansatt i nyopprettet stilling som kommunikasjonssjef. Nina kommer fra stilling som kommunikasjonssjef i Capgemini og har tidligere jobbet i Utenriksdepartementet og FN-systemet med implementering av bærekraftsmålene.

-Franzefoss er i en veldig spennende endring hvor det kommer til å skje mye spennende i årene fremover. Det ble fort tydelig for meg at dette er et sted jeg får muligheten til å kombinere min kommersielle erfaring med engasjementet og kompetansen jeg har innen ESG. I tillegg syns jeg det var et modig valg av Franzefoss å velge en 32 år gammel kvinne inn i konsernledelsen - det sender gode signaler. Derfor er dette en reise jeg ønsker å være en del av, sier Zimmer.

Øyvind Moen er hentet inn som ny daglig leder for Franzefoss Gjenvinning og har solid toppledererfaring på CV’en. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i Betonmast Eiendom, og har tidligere vært konsernleder i Frigaard Property Group, administrerende direktør i Veidekke Eiendom AS og Veidekke Industri AS.

-Min ambisjon er at Franzefoss Gjenvinning ikke kun er et gjenvinningsselskap, vi skal også være en banebrytende leder i den sirkulære økonomien. Vi har mange spennende prosjekter på gang for å nå denne ambisjonen, og jeg gleder meg til veien videre, sier Moen.

I februar startet Mats Kjøbli Kristiansen som daglig leder i Franzefoss Pukk. Bak seg har han over 15 års erfaring fra teknologibransjen og kommer fra stillingen som administrerende direktør i PBC. Tidligere har han erfaring fra blant annet Profitbase og Telenor.

-Franzefoss Pukk er en tradisjonsrik, norsk aktør som har store ambisjoner i en viktig bransje. Det grønne skiftet krever en stadig mer effektiv og renere utvinning av råvarer og ivaretagelse av ressurser. Vi har klare ambisjoner om å ta en enda tydeligere posisjon her, og jeg gleder meg til å jobbe videre med dette sammen resten av teamet, sier Kristiansen.

 

Fra lineær til sirkulær

Det har skjedd store endringer i bransjen de siste årene som har gjort det nødvendig å omstille seg.

- Mye av det vi driver med handler om forvaltning av ikke-fornybare ressurser og her har vi et ansvar med å formidle den kompetansen for å lykkes som samfunn, sier Øyvind Moen.

Historisk har bransjen vært «skraphandlere», for deretter å få en konsolidering i bransjen med noen store aktører som fokuserer på vekst. Nå er det et skifte fra fokus på vekst til å øke lønnsomhet, samtidig som vi forvalter ressursene våre på en god måte.

- Vi er derfor på en strategisk reise hvor man tar aktive grep for å snu en lineær forretningsmodell til en sirkulær forretningsmodell som sikrer gjenbruk, ombruk og økt bruk av sekundære råvarer, så ressursene våre varer så lenge som mulig, skaper ny verdi og sendes tilbake i økonomien, sier Moen.

Som et ledd i den prosessen har Franzefoss hentet inn tre nye ledere for å akselerere denne satsningen gjennom sin erfaring fra teknologi, bygg-og anleggsbransjen for å drive mer effektiv og miljøvennlig produksjon.

 

Forbedringsprosjekter

- Franzefoss Gjenvinning jobber mye med mottak og forsortering av avfall for å øke sorteringsgraden, slik at vi skaper mer verdi av det avfallet som faktisk leveres, slik at ressursene varer så lenge som mulig, samtidig som vi øker gjenvinningsgraden til kunden, sier Moen.

- Franzefoss Pukk åpner nå opp for mottak av store mengder overskuddsstein/masser fra vei- tunell og byggeprosjekter inn på våre anlegg som igjen kan videreforedles og gjenbrukes i prosjekter. Å øke fokus på gjenbruk av stein bidrar til å redusere miljøbelastning, redusere behovet for boring og sprenging av stedlige ikke-fornybare steinressurser og sånn sett forlenge levetiden til bruddene våre, sier Mats Kjøbli-Kristiansen.

- Dette har mye å gjøre med det vi kaller ‘lean’ tankegang hvor vi går opp verdikjeden for å forbedre og effektivisere produksjonsprosessen for å jobbe smartere. Dette gir samfunnsmessige gevinster fordi vi får mer ut av naturressursene samtidig som det øker lønnsomheten, sier Kristiansen.

- Disse forbedringsprosjektene har gitt oss et godt grunnlag for å gå inn i en ny fase hvor Øyvind og Mats er hentet inn for å identifisere nye forretningsmuligheter og igangsette innovative tiltak som skal akselerere overgangen til sirkulærøkonomien, sier Nina Zimmer.

Nina Zimmer peker på flere konkrete prosjekter som skal bidra til å realisere Franzefoss sine ambisjoner:

I dag er det utarbeidet EPD-er* for flere av Franzefoss sine pukkverk. Sånn får vi bedre oversikt over utslippene våre, og ser hvordan vi på sikt kan redusere CO2-avtrykket vårt. Med EPD-ene som utgangspunkt, har vi satt i gang flere forbedringsprosjekter.

Et eksempel på et slikt forbedringsprosjekt er pukkverket på Bondkall. Her har vi investert i nytt mobilt produksjonsutstyr som gjør det mulig å flytte produksjonen inn i steinbruddet nærmere der steinen tas ut. Dette har ført til en stor endring i behovet for interntransport av masser og dermed gitt betydelige reduksjoner i CO2- utslipp og ikke minst produksjonskostnader.

De neste fire årene skal vi også investere betydelig i grønn omstilling av bilparken vår. I dag er mer enn 70 prosent av lastebilene vi bestiller enten på biogass eller elektrisitet. Alle nye småbiler, som varebiler og personbiler, er elektriske.

I Franzefoss Gjenvinning har vi som mål for 2023 at 20 prosent av bilene og maskinene våre skal være nullutslippsbiler. Innen utgangen av 2024 skal antallet nullutslippskjøretøy utgjøre 50 prosent av bilparken som vil bidra til å kutte CO2- utslippene med 45 prosent. I Franzefoss Pukk skal alle nye varebiler være elektriske.

Del dette innlegget
New call-to-action

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!