Beredskapstiltak i Franzefoss AS


Beredskapstiltak i Franzefoss AS

Franzefoss | 13. mar 2020
1 minutter lesetid


Som en viktig aktør innen levering av råvarer til industrien og til byggeprosjekter, samt som en stor aktør innen innsamling og gjenvinning av avfall, har vi satt organisasjonen i beredskap for å møte de utfordringene som kan oppstå i samfunnet.

Beredskapsledelsen har daglige møter for å sikre en forsvarlig drift ved våre anlegg, og alle anlegg har iverksatt lokale planer for å redusere risikoen for smitte blant de ansatte og for kunder.

Franzefoss følger opp og etterlever løpende nye retningslinjer gitt av regjeringen samt anbefalinger gitt av myndighetene.

Franzefoss Gjenvinning AS, og tjenestene selskapet utfører, er av Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB) definert som samfunnskritiske oppgaver. Vi vil så langt det er mulig strekke oss for å løse våre oppgaver i tråd med vår visjon, Samfunnets beste valg.

Last ned pressemelding (pdf)

Andre leste også