Beredskap ved Koronavirus-utbrudd i Franzefoss Gjenvinning


Beredskap ved Koronavirus-utbrudd i Franzefoss Gjenvinning

Franzefoss | 12. mar 2020
1 minutter lesetid


 Som en viktig aktør innen avfallshåndtering, er det viktig at vi kan utføre våre samfunnskritiske tjenester som er definert av sentrale eller lokale myndigheter.

Hvis det skulle oppstå en situasjon ved et av våre anlegg som gjør at vi får redusert kapasitet, og derfor må prioritere våre kunder, skal de som er definert som samfunnskritiske prioriteres. Dette vil typisk være sykehus og andre helseforetak, offentlige etater, og lignende.

Vi i Franzefoss gjør nå hva vi kan for å opprettholde ordinær drift ved våre anlegg, og har iverksatt flere tiltak for å sikre dette. 

Andre leste også