Vedtak om innføring av CO2-avgift på forbrenning av avfall

Del dette innlegget
Vedtak om innføring av CO2-avgift på forbrenning av avfall
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Vi gjør oppmerksom på at nye sorteringskrav eller andre endringer vedrørende kildesortering kan ha oppstått etter at dette blogginnlegget ble skrevet og publisert.

Stortingets vedtak om en CO2-avgift på forbrenning av avfall fører til en avgiftsøkning på 106 kroner pr tonn. Franzefoss Gjenvinning viderefører avgiften i sin helhet til våre kunder på berørte avfallstyper. Dette treffer hele det norske avfallsmarkedet og vil gjelde alle.

Regjeringen begrunner den nye avgiften med at hensynet til en kostnadseffektiv klimapolitikk tilsier at utslipp fra avfallsforbrenning prises på nivå med øvrige utslipp. CO2-avgiften som for tiden innføres både i Norge og andre europeiske land, har til hensikt å fremme materialgjenvinning og redusere CO2-utslipp.

Les mer på Skatteetatens nettsider.

Del dette innlegget
New call-to-action

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!