- Beredskap er ferskvare, vi må øve jevnlig

15. september 2022
Del dette innlegget
- Beredskap er ferskvare, vi må øve jevnlig
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

228 branner i norske avfallsanlegg de siste fire årene er en skummel utvikling, derfor var brannøvelsen på anlegget vårt i Hareid lærerikt og viktig. - Beredskap er ferskvare, vi må øve jevnlig slik at vi opprettholder et tilstrekkelig beredskapsnivå, fastslår HMS-sjef i Franzefoss Henning Brueland.


I perioden 1. januar 2016 til 4. mars 2021 har det vært 228 branner i norske avfallsanlegg, viser rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Brann i avfallsanlegg kan få store konsekvenser for mennesker og miljø, og avfallsanleggene har et ansvar for å minske faren for brann og etablere bedre systemer for å begrense konsekvensene.

Jevnlig kjøres det brannøvelser på avfallsanleggene i Franzefoss, og sist ute var Hareid som tar imot blant annet farlig avfall og avfall fra oljevirksomhet.

Responstid, slukking, samhandling, oversikt og sikring av avfall som kan være brannfarlig var noen av momentene de ansatte fikk brynet seg på. Gjennom øvelser testes beredskapen ved anlegget og evaluerer i ettertid.

- Beredskap er ferskvare, vi må øve jevnlig slik at vi opprettholder et tilstrekkelig beredskapsnivå, fastslår HMS-sjef i Franzefoss Henning Brueland, og legger til:

- Vi har et stort ansvar for å sikre at rutiner blir fulgt.


Lærerikt og viktig for begge parter

Det var Franzefoss Hareid som tok initiativ til brannøvelsen, og brannsjef i Hareid og Ulstein brannvesen, Olav Helt Brubakk, forteller at øvelsen var like viktig for hans mannskap.

- Denne brannøvelsen var veldig viktig for oss også. Brann i avfallsanlegg kan være krevende da mye forskjellig avfall ligger lagret her. Gjennom øvelse får vi muligheten til å forsikre oss om at rutinene på anlegget blir fulgt og fungerer, og eventuelt forbedre disse, sier Olav Helt Brubakk, brannsjef Hareid og Ulstein brannvesen. Han legger til at brannøvelse gir brannvesenet muligheten til å gjøre seg kjent på anlegget.

- Da får vi oversikt over hvor og hvordan avfallet lagres, - det er nyttig kunnskap ved en reel brann.

Anleggssjef på Hareid, Kai Ove Nesset sier seg enig i dette.

- Det er viktig å øve slik at den enkelte vet hva man skal gjøre dersom en beredskapssituasjon oppstår. Gjør den enkelte ansatte tryggere på hva han/hun skal gjøre og hva han/hun ikke skal gjøre, sier han.


Kompetanse om lettantennelig avfall er viktig

Det er svært krevende å slukke brann på avfallsanlegg, og slukkingen kan ta mange dager. Lang slukketid medfører bruk av store mengder vann som igjen kan føre til forurensning av grunn og vassdrag. På toppen av dette kommer røyken fra selve brannen, som i seg selv kan være giftig og forurensende.

Risikoen for brann i et avfallsanlegg varierer etter hva slags typer og mengder avfall som tas imot, hvordan avfallet lagres og hvordan det behandles.

- I og med at de fleste branner oppstår i selve avfallet er det nødvendig at kunnskapsnivået rundt brannfaren ved ulike typer avfall økes internt og ute hos forbruker. Spesielt restavfall, batterier og EE-avfall er avfall som kan skape brann på anlegget, avslutter HMS-sjefen i Franzefoss.

Del dette innlegget