Derfor er produktdokumentasjon til byggverk viktig


Derfor er produktdokumentasjon til byggverk viktig

Mona Tønne | 29. okt 2019
2 minutter lesetid


Material- og produktvalgene du tar, legger grunnlaget for hele byggeprosjekt ditt. Det er lett å la seg friste av de billigste tilbudene, men som i de fleste andre tilfeller, er det ofte slik at man får det man betaler for.

Produktene du velger, skal ikke bare tilfredsstille norske forskriftskrav, men også tåle klimapåkjenningene i det området du bygger. I tillegg må produktene oppfylle andre ytelseskrav.

I Norge har vi krav om dokumentasjon av byggevarers produktegenskaper. Siden produktene som brukes i et byggeprosjekt, bokstavelig talt utgjør byggesteinene i de ferdige byggverkene, påvirker naturligvis produktstandarden til hver enkelt bestanddel kvaliteten på helheten av byggeprosjektet.

 

Ansvar for tilfredsstillende produkter

De tekniske kravene til byggverk fastsettes på nasjonalt nivå, og varierer dermed fra land til land. Ansvaret for å sikre at produktene som skal brukes, har de påkrevde egenskapene og oppfyller kravene i byggteknisk forskrift, ligger hos de ansvarlige aktørene i byggeprosjektet. Det betyr at de ansvarlige foretakene i byggesaken skal sjekke at produktene er egnet for at det ferdige byggverket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift.

 

Unngå byggskader

Foruten kvalitetsgarantien som kommer med produktdokumentasjon, ønsker man selvfølgelig å unngå byggskader.

Utover faren for at byggskader kan oppstå som følge av for svake eller uegnede produkter, er også HMS-aspektet viktig. Ved å bruke produkter som er dokumentert godkjent og egnet til din bruk, reduserer du også faren for at noen kommer til skade under selve byggeprosessen.

Er du ansvarlig aktør i et byggeprosjekt, bør du ha i bakhodet at skader som oppstår i eller på bygget etter at det er ferdigstilt, vil kunne medføre store ekstrautgifter og uønsket negativ oppmerksomhet for bedriften.

Dersom du er usikker på hva slags dokumentasjon du skal se etter, har Direktoratet for byggkvalitet laget en veiledning hvor du kan klikke deg inn på den typen produkt du er ute etter, for å få informasjon om hva slags sertifiseringer som er aktuelle for den enkelte produkttypen.

Ønsker du mer informasjon om hva du bør tenke på i jakten på en god, bærekraftig leverandør? Last gjerne ned vår nye sjekkliste!

 

New call-to-action

 

Andre leste også