2. juli 2021

11 begreper i avfallsbransjen du bør kunne

Del dette innlegget
11 begreper i avfallsbransjen du bør kunne
Franzefoss

Skrevet av:
Franzefoss

Avfallsbransjen benytter en rekke begreper som beskriver avfallet og håndteringsmåter for avfall. Her har vi samlet de 11 mest sentrale begrepene innenfor gjenvinning:
 

1. Kildesortering

Kildesortering kan forklares som kategorisering av avfall. Avfall blir sortert i forskjellige kategorier, som deretter går til gjenvinning.
 

2. Avfall/søppel

Avfall blir ofte omtalt som søppel og kan beskrives som gjenstander som ikke lenger har sin opprinnelige verdi. Dette omfatter stoffer, restprodukter, kasserte gjenstander og emballasje. Avfall er også viktige ressurser ved gjenvinning.
 

3. Materialgjenvinning

Materialgjenvinning innebærer at materialer fra avfallet gjenvinnes og brukes som råvarer for produksjon av nye produkter. En plastpose kan dermed bli til nye plastposer ved materialgjenvinning.
 
 

4. Energiutnyttelse

Energiutnyttelse er betegnelsen på prosessen der avfallet gjøres om til energi ved forbrenning.
 

5. Gjenvinning

Gjenvinning er fellesbetegnelsen på materialgjenvinning og forbrenning med energiutnyttelse.
 

6. Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi innebærer at ressurser forblir i verdikjeden lengst mulig. I en sirkulær økonomi blir produkter brukt om igjen, reparert, forbedret eller materialgjenvunnet i et kretsløp der færrest mulig ressurser går tapt. Avfall blir råstoff til ny produksjon, som gir en langt mer effektiv utnyttelse av knappe naturressurser.
 
Et eksempel på sirkulær økonomi er materialgjenvinning av plast. En lekebil kan bli gjenvunnet gang etter gang til nye produkter laget av plast.
 

7. Husholdningsavfall

Med husholdningsavfall menes avfall fra normal virksomhet i en husholdning.
 

8. Næringsavfall

Næringsavfall kan beskrives som avfall som oppstår i forbindelse med en virksomhet (både offentlig og privat). Næringsavfall kan f.eks. omfatte avfall fra butikker, restauranter, hoteller og barnehager.
 

9. Industriavfall

Industriavfall inkluderer forskjellige typer produksjonsavfall fra industribedrifter som raffinerier og fabrikker. Industriavfall omfatter blant annet våtorganisk avfall som slakteavfall, avfall fra fiskeindustri eller meierier, treflis fra sagbruk, steinmasser fra pukkverk og boreavfall fra oljeindustrien. Industriavfall kan inneholde større mengder farlig avfall.

10. Byggavfall

Byggavfall er alle materialer og masser som blir til avfall i byggeprosjekter. Byggavfall står for en stor andel av avfallsmassene og inneholder ofte mange forskjellige typer avfall som blandet avfall, treverk, isolasjon, papp, plast, jern og metaller. Byggavfall kan inneholde større mengder farlig avfall, som for eksempel maling, lim, fugemasser og lakk.
 

11. Farlig avfall

Farlig avfall er avfall som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer som kan forårsake skade på mennesker, dyr eller miljøet dersom det ikke blir tatt hånd om på en forsvarlig måte. Eksempler på dette kan være impregnert trevirke, isolerglassruter, isolasjon, maling, lim og asbest, men også rengjøringsmidler, lysstoffrør, sparepærer og batterier.
Del dette innlegget
New call-to-action

Kontakt oss

Har du spørsmål, eller ønsker du et uforpliktende tilbud? Ta kontakt med oss, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!

Last ned guide til kildesortering

I disse sorteringsguidene har vi samlet informasjon om de avfallstypene du antagelig er kjent med dersom du jobber innen bygg og anlegg, lager, eller handel og eiendom.

Last ned her Next