Pukk og grus

Franzefoss er en av landets fremste bergverksbedrifter og forvalter av geologiske ressurser. Vi leverer pukk og grus til blant annet betong- og asfaltproduksjon, bygg- og anleggsbransjen, offentlig sektor og landbruk. Det at vi bygger vår virksomhet på ikke-fornybare ressurser stiller oss ovenfor særlige utfordringer og ansvar.

Vår oppgave er derfor å utnytte forekomstene på en miljømessig og god måte, og sikre ressursgrunnlaget på lang sikt. Samtidig slutter vi oss til filosofien om livssyklus for produkter og uttak. Dette innebærer at vi vil bidra aktivt og på forretningsmessig basis til størst mulig etterbruk, gjenvinning, gjenbruk og forsvarlig deponering.

Vi er kvalifisert leverandør i StartBANK, og alle våre anlegg er ISO-sertifiserte i henhold til NS-EN ISO 14001:2015 og NS ISO 9001:2015.


Priser på pukk og grus finner du ved å velge ditt nærmste anlegg her.

Franzefoss - PUKK_4826
Pukk

Vi sprenger, knuser og sikter stein til de fleste formål.

Franzefoss - NATUR_4812
Naturgrus og sand

Vi leverer naturgrus og sand til en rekke bruksområder.

Jord
Jord

Vi har miljøvennlig, torvfri jord fra Grønn Vekst Norge AS.

Mottak og gjenbruk
Mottak og gjenbruk

Vi resirkulerer betong, asfalt, gravemasser og stein.

Steinmaterialer i sekk
Steinmaterialer i sekk

Noen anlegg leverer pukk og grus i sekker.

Hente selv
Hente selv

Hos noen anlegg kan du hente pukk og grus med henger.