Pukk og grus


Vær oppmerksom på at fargene på materialene kan avvike fra fargen på bildet.

Pukk produseres fra fast fjell gjennom sprenging, knusing og sikting, og omknusing og sikting igjen. Franzefoss leverer pukk til de fleste formål samfunnet har behov for, som til byggegrunn, veibygging, gårdsplasser, strømaterialer, drenering, betongtilslag, jordproduksjon med mer.

Pukk produsert av ulike bergarter vil ha ulik farge og ulike mekaniske egenskaper, dermed ulike bruksområder. Ta kontakt med oss for å få oversikt over produkter og priser, råd og tips.

Grønn Vekst Norge er etablert på enklte anlegg og tilbyr kvalitetsjord til større anleggsprosjekter og til plen, blomsterbed, busker eller grønnsakshager.

Mottak og gjenbruk

Vi resirkulerer betong, asfalt, gravemasser og stein.

Les mer Next

Sertifiseringer

Alle produkter er deklarert og CE-merket i henhold til gjeldende produktstandard og myndighetskrav fra Direktoratet for Bygg Kvalitet (DiBK).

Les mer Next