Mottak og gjenbruk

Franzefoss mottar etter avtale ulike rivematerialer (betong og asfalt), gravemasser og egnet stein. Derfor tilbyr vi også godt egnede gjenbruksprodukter til enkelte formål. Miljømessig renhet er et strengt og viktig kriterium for gjenbruk, og det gjelder derfor egne prosedyrer for dette.

Det må inngås avtale med anlegget før levering.

NB. Forurenset materiale skal behandles som spesialavfall og leveres til gjenvinningsanlegg eller deponi.

Fremmedstein er materialer som ikke hører naturlig hjemme i den aktuelle forekomsten og standardene omtaler disse massene i svært liten grad.

Det er derfor en rekke utfordringer som en tilslagsprodusent kan møte i forbindelse med mottak av fremmedstein.

Noen av disse utfordringene har Kontrollrådet belyst i sitt rundskriv nr 3/18 «Fremmedstein».

Priser og levering

Vi formidler gjerne transport. Kontakt oss for pris og bestilling.