Produkter
Pukk Grus
Asfalt Sand
Jord Gjenbruk og mottak
Forside

Franzefoss Pukk er et av landets fremste bergverksbedrifter. Vi forvalter geologiske ressurser, og arbeider for å sikre ressurser og vilkår som er bærekraftige over tid.

Vi leverer til byggeindustrien, bygg- og anleggsbransjen, offentlig sektor, landbruk med mer, og vi har i over 90 år opparbeidet en unik kompetanse innen vårt fagfelt.

Les mer om miljø og ressurser

Siste nytt

Franzefoss AS har ledig stilling som Business Controller konsern

Åpen dag på Lierskogen pukkverk

Vi inviterer til åpen dag på Lierskogen pukkverk lørdag 30. april 2016 kl. 10.00-14.00.

Sommerkampanje til privatkunder fra anlegg Steinskogen, Bærums Verk

Nytt asfaltverk på Lia

NCC har bygget et nytt asfaltverk på Franzefoss sine områder på Lia.
Les mer >

Franzefoss utvider pukkverket på Vassfjell

Franzefoss utvider pukkverket på Vassfjell
Franzefoss Pukk AS har sendt inn forslag til Trondheim kommune om utvidelse av Vassfjell Pukkverk.
Les mer >
Forespørsel om levering
Send forespørsel på pukk, grus og sand  - raskt og rimelig!
Bærekraftig utvikling

Sand og grus er sterkt begrensede ressurser, ofte med stor miljøverdi. Vår oppgave er å finne frem til de riktige forekomstene og sikre
ressursgrunnlaget på lang sikt.

Forekomstene skal utnyttes på en miljømessig god måte. Et inngrep i naturen tilfredstiller kravet til bærekraftig utvikling først når det er gjenvunnet for etterbruk.
Les mer >

En kunnskapsbedrift

Vi har erfart at kunnskap vokser og utvikles videre når den deles med andre. Vi har derfor utviklet et stort og mangfoldig kunnskapsbasert kontaktnett, både nasjonalt og internasjonalt.

Denne kunnskapen og erfaringen deler vi gjerne med våre kunder og samfunnet rundt oss forøvrig.
Les mer >