Produkter
Pukk Grus
Asfalt Sand
Jord Gjenbruk og mottak
Forside

Franzefoss Pukk er et av landets fremste bergverksbedrifter. Vi forvalter geologiske ressurser, og arbeider for å sikre ressurser og vilkår som er bærekraftige over tid.

Vi leverer til byggeindustrien, bygg- og anleggsbransjen, offentlig sektor, landbruk med mer, og vi har i over 90 år opparbeidet en unik kompetanse innen vårt fagfelt.

Les mer om miljø og ressurser

Siste nytt

Vi søker operatør til Vinterbro pukkverk

Som operatør har du en viktig rolle i prosessen med fremstilling av ferdige produkter. Hovedansvaret i stillingen er maskinkjøring og fjernstyring av prosessanlegg fra et driftsoperativt rom. 
Les mer >

Pukkverket i Kobbervikdalen er stengt

Driften ved Franzefoss Pukk AS avd. Kobbervikdalen er avviklet og bruddet er tilbakelevert til Drammen kommune som er grunneier i området. 

Ved behov for varer, kontakt Hanekleiva, Lyngås eller Lierskogen.

Les mer >

Vi søker avdelingsleder - produksjon av avfallsbrensel, Oslo

Produksjon av Foredlet Avfalls Brensel (FAB) er et satsingsområde i Franzefoss Gjenvinning. Som leder for denne prosessen skal du lede all håndtering og prosessering av restavfall fra det leveres på Haraldrud til det har gått igjennom kvernelinjen og er lastet opp for transport ut av anlegget.
Les mer >

Vi søker HMSK-leder i Trøndelag

Franzefoss Pukk AS søker en omgjengelig og relasjonsbyggende HMSK-leder med gode samarbeidsevner.
Les mer >

Franzefoss Gjenvinning AS søker sjåfør til slamsugerbil

Spennende mulighet for selvstendig lastebilsjåfør i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.
Les mer >
Forespørsel om levering
Send forespørsel på pukk, grus og sand  - raskt og rimelig!
Bærekraftig utvikling

Sand og grus er sterkt begrensede ressurser, ofte med stor miljøverdi. Vår oppgave er å finne frem til de riktige forekomstene og sikre
ressursgrunnlaget på lang sikt.

Forekomstene skal utnyttes på en miljømessig god måte. Et inngrep i naturen tilfredsstiller kravet til bærekraftig utvikling først når det er gjenvunnet for etterbruk.
Les mer >

En kunnskapsbedrift

Vi har erfart at kunnskap vokser og utvikles videre når den deles med andre. Vi har derfor utviklet et stort og mangfoldig kunnskapsbasert kontaktnett, både nasjonalt og internasjonalt.

Denne kunnskapen og erfaringen deler vi gjerne med våre kunder og samfunnet rundt oss forøvrig.
Les mer >