Produkter
Pukk Grus
Asfalt Sand
Jord Gjenbruk og mottak
Forside

Franzefoss Pukk er et av landets fremste bergverksbedrifter. Vi forvalter geologiske ressurser, og arbeider for å sikre ressurser og vilkår som er bærekraftige over tid.

Vi leverer til byggeindustrien, bygg- og anleggsbransjen, offentlig sektor, landbruk med mer, og vi har i over 90 år opparbeidet en unik kompetanse innen vårt fagfelt.

Les mer om miljø og ressurser

Siste nytt

Ledig stilling som formann produksjon av avfallsbrensel

Produksjon av Foredlet Avfalls Brensel (FAB) er et satsingsområde i Franzefoss Gjenvinning. Til vårt anlegg på Haraldrud i Oslo søker vi nå en inspirerende leder med maskinteknisk erfaring som kan ta ansvaret for at kveldsskiftet med våre operatører fungerer optimalt.
Les mer >

Vi søker operativ leder med erfaring fra produksjon

Avdelingsleder asfalt skal i samarbeid med øvrige i teamet være operativ og sørge for at produksjon i asfaltverket ivaretas.
Les mer >

Vi søker mekaniker til vårt gjenvinningsanlegg på Haraldrud i Oslo

Hovedansvaret til våre mekanikere er å utføre vedlikehold og reparasjoner på produksjonsutstyr, rullende materiell og containere for hele regionen.
Les mer >

Vi søker allsidig maskinfører til pukkverket på Lierskogen

Operatør pukkverk skal i samarbeid med de øvrige i teamet sørge for at uttak, produksjon, vedlikehold og opplasting av produkter i pukkverket ivaretas. Du vil ha en viktig rolle i prosessen med fremstilling av ferdige produkter.
Les mer >

Pukkverket i Kobbervikdalen er stengt

Driften ved Franzefoss Pukk AS avd. Kobbervikdalen er avviklet og bruddet er tilbakelevert til Drammen kommune som er grunneier i området. 

Ved behov for varer, kontakt Hanekleiva, Lyngås eller Lierskogen.

Les mer >
Forespørsel om levering
Send forespørsel på pukk, grus og sand  - raskt og rimelig!
Bærekraftig utvikling

Sand og grus er sterkt begrensede ressurser, ofte med stor miljøverdi. Vår oppgave er å finne frem til de riktige forekomstene og sikre
ressursgrunnlaget på lang sikt.

Forekomstene skal utnyttes på en miljømessig god måte. Et inngrep i naturen tilfredsstiller kravet til bærekraftig utvikling først når det er gjenvunnet for etterbruk.
Les mer >

En kunnskapsbedrift

Vi har erfart at kunnskap vokser og utvikles videre når den deles med andre. Vi har derfor utviklet et stort og mangfoldig kunnskapsbasert kontaktnett, både nasjonalt og internasjonalt.

Denne kunnskapen og erfaringen deler vi gjerne med våre kunder og samfunnet rundt oss forøvrig.
Les mer >