Produkter
Pukk Grus
Asfalt Sand
Jord Gjenbruk og mottak
Forside

Franzefoss Pukk er et av landets fremste bergverksbedrifter. Vi forvalter geologiske ressurser, og arbeider for å sikre ressurser og vilkår som er bærekraftige over tid.

Vi leverer til byggeindustrien, bygg- og anleggsbransjen, offentlig sektor, landbruk med mer, og vi har i over 90 år opparbeidet en unik kompetanse innen vårt fagfelt.

Les mer om miljø og ressurser

Siste nytt

Norsk Vekstjord AS endrer navn til Grønn Vekst Norge AS

Selskapet Norsk Vekstjord AS endrer navn til Grønn Vekst Norge AS, men beholder samme organisasjonsnummer 989848533 og kontonummer. Samtidig fusjoneres Grønn Vekst Vestlandet AS med Grønn Vekst Norge AS.
Les mer >

Vi søker ekspeditør til vårt anlegg på Lia i Trøndelag

Ekspeditøren på vårt anlegg på Lia skal utøve den daglige ekspedisjon av pukk, jord og asfalt og sørge for at kundebehandlingen er i overensstemmelse med vår servicestandard og gjeldende prosedyrer. Med andre ord, ekspeditøren skal være Franzefoss ansikt utad.

Les mer og søk på denne stillingen her

Les mer >

Vi søker operatør pukkverk til vårt anlegg på Vinterbro i Follo

Operatøren skal i samarbeid med øvrige i teamet sørge for at uttak, produksjon, vedlikehold og opplasting av produkter i pukkverket ivaretas. Vi er sertifisert etter ISO 14001 og jobber i henhold til 9001.

Les mer og søk på denne stillingen her

Les mer >

Dette skjedde under gassulykken på Vassfjell Pukkverk

Franzefoss er nå langt på vei i å finne årsaken til hvorfor åtte personer ble sendt til sykehus etter en gasslekkasje i Vassfjell Pukkverk i midten av mai.
Les mer >

Til vårt pukkverk på Bondkall, Oslo nord, søker vi Laborant/mottakskontrollør

Laboranten har ansvaret for oppfølging av kvalitet på pukkprodukter samt oppfølging av innkomne varer til pukkverket. Vi er sertifisert etter ISO 14001 og jobber i henhold til 9001.
Les mer >
Forespørsel om levering
Send forespørsel på pukk, grus og sand  - raskt og rimelig!
Bærekraftig utvikling

Sand og grus er sterkt begrensede ressurser, ofte med stor miljøverdi. Vår oppgave er å finne frem til de riktige forekomstene og sikre
ressursgrunnlaget på lang sikt.

Forekomstene skal utnyttes på en miljømessig god måte. Et inngrep i naturen tilfredstiller kravet til bærekraftig utvikling først når det er gjenvunnet for etterbruk.
Les mer >

En kunnskapsbedrift

Vi har erfart at kunnskap vokser og utvikles videre når den deles med andre. Vi har derfor utviklet et stort og mangfoldig kunnskapsbasert kontaktnett, både nasjonalt og internasjonalt.

Denne kunnskapen og erfaringen deler vi gjerne med våre kunder og samfunnet rundt oss forøvrig.
Les mer >