recycle

Hvordan kildesortere?

Lurer du på hva du bør gjøre for å kildesortere riktig og mest mulig effektivt? Vet du hvilket utstyr som vil fungere best for din bedrift? Som en hovedregel anbefaler vi at du velger beholdertype og tømmefrekvens basert på avfallsmengden i bedriften eller organisasjonen din.

På byggeplassen

På byggeplasser er avfallsmengdene ofte store og består av mange ulike typer avfall. For å oppnå sorteringskravene fra myndighetene, og for å unngå at prisen for avfallshåndteringen blir høyere enn nødvendig, er kildesortering på byggeplassen en nødvendighet.

Et godt tips er å lage en beregning på hvor mye av hver enkelt avfallstype byggeprosjektet vil generere. Dette vil gjøre det lettere for deg å velge riktig utstyr som avfallsbeholdere, avfallssekker eller containere.

Tenk også gjennom hvor du plasserer avfallsbeholdere, avfallssekker eller containere. Disse bør plasserer slik at det blir enkelt for alle å kaste riktig. Med tydelig skilting og merking vil sorteringen gå enda lettere.

Les også: 6 tips til organisering på byggeplassen

I hjemmet

For å gjøre kildesorteringen enklere anbefaler vi at du har egne beholdere til hver avfallstype. Mange oppbevarer avfallet under vasken på kjøkkenet. Her har det kommet flere smarte løsninger som gjør kildesorteringen til en enkel oppgave.

Borettslag og sameie

I borettslag som har felles avfallsløsning, avfallsbeholdere eller avfallsrom, kan kildesortering være en utfordring. Dessverre er ikke alle beboere like flinke til å kildesortere. Dersom borettslaget har et felles avfallsrom, kan det være en ekstra utfordring å holde orden.

Hvis borettslaget har felles avfallssug eller avfallsbeholdere, bør beboerne få god informasjon om hvilke avfallsposer de skal benytte, og dessuten hvilket avfall som skal kildesorteres i hver av posene.

Har borettslaget et eget avfallsrom? For å holde orden i avfallsrommet anbefaler vi god skilting, slik at det ikke er noen tvil om hvilken avfallstype som skal hvor.

 

Les også: Sorteringsguide for borettslag og sameie


Næringsvirksomheter

Næringsvirksomheter kan oppleve samme problemstilling som borettslag. Noen er flinkere enn andre til å kildesortere. Å opprettholde en god sorteringsgrad kan dermed være en utfordring. Et tips til å få ansatte og kunder til å kildesortere er å sikre god skilting over avfallsbeholdere, og dessuten at posene i avfallsbeholderne blir byttet ofte nok.


Offentlige rom

I offentlige rom som f. eks. kjøpesentre, skoler, barnehager eller sykehus kan det være lurt å ha en god plan for riktig plassering av avfallsbeholdere. Ved riktig plassering kan du unngå at avfallsbeholderne blir overfylt, og at avfallet flyter over. For å finne riktig plassering anbefales det at du setter deg inn i trafikkflyten. På denne måten kan du avdekke hvor det er mest trafikk og behov for avfallsbeholdere.