Oljefri

Fossil oljefyring gir store klimagassutslipp. Fra 1. januar 2020 blir det derfor forbudt å bruke fossil fyringsolje til oppvarming i Norge.

Dermed må alle som har oljefyringsanlegg i dag, bytte ut dette med andre, fornybare energikilder.

I dette arbeidet er det svært viktig å huske at en sanering av oljefyringsanlegget også omfatter tømming, rensing og fjerning av selve oljetanken. Denne ligger gjerne godt begravd i hagen eller under huset, og blir ofte glemt. Det kan koste deg dyrt.

Nedgravde oljetanker har en levetid på cirka 30 år, og det er huseierens ansvar å føre tilsyn med tanken, og å sikre at det ikke oppstår lekkasje. Det er også huseierens ansvar å sanere den på en miljømessig forsvarlig måte når den tas ut av drift.

Franzefoss er behjelpelig med å tømme, rense og fjerne oljetanken på en trygg og miljømessig god måte.

Ta kontakt med ditt nærmeste anlegg for en uforpliktende samtale og gode råd.

Bergen

Stavanger

Haugesund

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane

Buskerud, Vestfold og Telemark

Oslo og Akershus