Tømming av septiktank SSR

Tømming av septiktank SSR

Franzefoss Gjenvinning som utfører slamtøming for Hareid, Ulstein, Sande og Herøy. For at vi skal kunne gjøre effektiv og god jobb som mulig har vi laget en sjekkliste til deg!

Klargjøring før tømming

•    Sørg for at bommer er låst opp eller kan låses opp
•    Tanken og tanklokket skal være gravd fram og fri for jord eller snø
•    Adkomstveien må være fri hindringer som for eksempel tre, busker og må være brøytet for snø
•    Adkomstvei må være minst 3,5 m i bredden og fri høyde på 3,5 m for at sugebilen skal komme frem
•    Merk tanken godt slik at tømmepersonell tømmer riktig tank/lokk
•    På grunn av sikkerhet må det holdes avstand til operatør under tømming
•    Spyling av tett avløp er ikke del av oppdraget. og må bestilles utenom.


Tidspunkt for tømming

•  Du mottar brev eller SMS ca. 1-2 uker før vi kommer for å tømme septiktanken

•  Passer ikke planlagt tømming? Gi oss beskjed så fort du kan, så vil vi finne ny tid 

•  Det er ikke nødvendig at du er tilstede under tømming

Kontakt oss

Har du spørsmål eller haster det? Da kan du kontakte oss via e-post eller telefon:

E-post: slamtomming@franzefoss.no

Telefon: 99 08 12 80 

Priser

På kommunes hjemmeside finner du informasjon om kostnad på tømming av septikank

Det vil straks komme oversikt over planlagt tømming i din kommune.