Jobb og karriere

Vi skal være samfunnets beste valg for våre ansatte gjennom å være en trygg og sikker arbeidsplass som er inkluderende og kompetansehevende.

Slik er det å jobbe i Franzefoss

Visjonen om å være samfunnets beste valg er grunnleggende for alt vi gjør, og måten vi gjør det på. I Franzefoss overholder vi lover og regler, vi følger de etiske retningslinjene og oppfører oss skikkelig, og vi bryr oss om hverandre og tar sikkerheten på alvor. Vår kultur er preget av jordnære, ærlige, trygge og pålitelige medarbeidere som yter sitt beste for våre kunder og samfunnet.

Franzefoss som lærlingbedrift

Franzefoss har jobbet med lærlinger siden 1990-tallet. Dette er en del av både vårt samfunnsansvar og bransjeansvar, men like viktig er det å være med på å bygge kompetanse vi har bruk for; nå og i fremtiden. Derfor jobber vi tett med skoler og opplæringskontor for å sikre jevn tilstrømming av kandidater til alle våre anlegg. Vi ønsker å være den foretrukne bedriften for fagarbeidere innen gjenvinningsfaget, fjell- og bergverksfaget og anleggsmaskinmekanikerfaget.

Bli en av teamet

Et solid konsern

En trygg arbeidsplass i et solid og godt konsern med lange tradisjoner.

Miljø- og samfunnsfokus

En hverdag hvor du bidrar innenfor svært samfunnsviktige områder.

Utviklingsmuligheter

En utfordrende stilling med handlefrihet. Utviklingsmuligheter basert på personlige egenskaper og prestasjoner.

Gode betingelser

Konkurransedyktige lønnvilkår. Meget gode pensjons- og forsikringsordninger.

Godt miljø

Uformelt, kollegialt og sosialt miljø med godt samhold.