Franzefosskolen

Franzefosskolen

Vi jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling. Mye av dette skjer gjennom Franzefosskolen, som tilbyr kurs og faglig påfyll til alle medarbeidere.

Franzefoss-skolen - Hubspot-1

Kompetanseutvikling

Franzefosskolen skal systematisere læring for å bidra til at Franzefoss når bedriftens mål. Skolen skal lage engasjerende læringsløp og læringsmateriell, og påvirke en kultur for læring, utvikling og forbedring. Franzefosskolen eies av konsernledelsen og drives av HR på vegne av hele organisasjonen. Ledere har ansvar for å nå avdelingens kompetansemål og følge opp ansattes læring og utvikling. Våre ansatte har ansvar for egen kompetanseutvikling, og skal delta på besluttede læringsaktiviteter. Læringsaktivitetene skal ha en tydelig hensikt, konkrete læringsmål og variert metodebruk. Franzefosskolens målgrupper er;

  • Lederstillinger
  • Salg- og kundebehandling
  • Spesialist og støttestillinger
  • Anleggsdrift, vedlikehold og operatører
  • Logistikk, transport og sjåfør

Franzefoss-skolen benytter læringsteorien 70-20-10

  • 70% av læringen foregår hovedsakelig gjennom løsning av arbeidsoppgaver på arbeidsplassen og fra erfaringer
  • 20% er læring fra andre - både kollegaer og andre
  • 10% er læring fra kurs og skole
illustrasjon - 539 pix