Vi kurerer dine avfallsplager

Vi kurerer dine avfallsplager

Med Franzefoss på laget kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Sagt på en annen måte: Vi kurerer dine avfallsplager. Vi rådgir deg med hensyn til de riktige løsningene for kildesortering slik at sorteringsgraden blir best mulig. Etter at du har sortert i egnede beholdere, henter vi avfallet og sørger for at det håndteres etter forskriftene, og at mest mulig går til ombruk eller materialgjenvinning. 

 

Avfallshåndtering blir enklere med Franzefoss på laget

En samarbeidsavtale sikrer at avfallet blir hentet når det passer deg; jevnlig, eller ved behov. I tillegg gir en slik avtale deg økonomisk forutsigbarhet.
 
Mange bedrifter opplever avfallshåndtering som krevende i dag. Kravene fra myndighetene vokser, og alle bedrifter har et stort ansvar for avfall som blir produsert på arbeidsplassen.

Riktig kildesortering, oppbevaring og gjenvinning er avgjørende for god sorteringsgrad. Da gjelder det å ha de mest effektive og miljøvennlige avfallsløsningene tilpasset dine behov.

Bransjeløsninger

Ingen bransjer er like når det kommer til avfallshåndtering.

Lurer du på hva som gjelder for din bransje, kan du lese mer om bransjeløsningene våre:

Hva har du behov for?

Fyll ut skjemaet for et uforpliktende tilbud: