Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close

Transport og levering

Vi formidler transport av alle våre produkter. Transportapparatet har lang erfaring og stor lokalkjennskap. Vi legger vekt på å yte god service helt frem til varene er levert.

 

Normalt leveres våre varer med tippbiler, men vi kan også skaffe annen transport, så som kranbil med grabb, pukk i container, storsekk eller trommelbil med transportbånd.

Materialene kan leveres samlet på tipplass, som delt lass eller spres på veier og plasser, i grøfter, osv. Spredning og deling av lass avtales ved bestilling.

Ansvar

Det er kjøper som er ansvarlig for at transporten kan foregå uhindret og forsvarlig fra offentlig vei til lossestedet. Kjøper har ansvar for eventuelle setningsskader på anvist kjørerute fra offentlig vei. Dersom sjåføren ikke ønsker å manøvrere på steder hvor det kan være risikabelt, og kjøper allikevel ber om å få lasset losset etter egen anvisning, bærer kjøper all risiko forbundet med dette. For øvrig henviser vi til ”Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for sand, grus, knuste og sprengte steinmaterialer for Franzefoss Pukk AS”.

Plassbehov og veiens bæreevne for lastebil

Det er viktig å være klar over at en lastebil krever stor plass for å komme frem til tipplass, tippe, dele og spre stein.

  • En lastebil er ca. 7-8 meter lang, minst 2,5 meter bred og opp mot 3,5 meter høy. Ved rett innkjørsel bør bilen ha fri bredde på ca 2,75 meter i hele bilens høyde. I sving er plassbehovet betydelig større, avhengig av hvor krapp svingen er.
  • Snuplass bør være minst 12x12 meter, eventuelt T-plass med god veibredde og plass til sving. Vanligvis kan det rygges inn til tipplassen fra større vei/plass.
  • Ved tipping bakover er det behov for fri høyde på minst 5 meter. Vær spesielt oppmerksom på kabler i luftstrekk, grener og bygningsutstikk. (Enkelte biler har sidetipp med lavere krav til fri høyde).
  • En bil med fullt lass har en totalvekt på 25-30 tonn, fordelt på foraksel, ca. 9 tonn, og boggiaksel, ca. 18 tonn. For veier og plasser som vanligvis er beregnet for personbiltransport, medfører dette ekstra stor belastning. Tørr vei, ikke bare på toppen, men også nedover i massene, gir best bæreevne. Jo bløtere veien er, desto større fare er det for hjulspor og setninger.

Er du i tvil om fremkommelighet eller veiens bæreevne, ta kontakt med oss. Vi er behjelpelige med ytterligere tips på telefon, og kan eventuelt komme på befaring.

arrow_backTilbake