Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close
Innføring av sorteringsgebyr for svarte søppelsekker

Svarte søppelsekker bør bli forbudt

Franzefoss ønsker å bidra til et renere miljø. Mest mulig av avfallet som kommer inn til våre anlegg skal sorteres og gjenvinnes til nye materialer eller energi.

Riktig kildesortering gjør at ressursene i avfallet blir utnyttet bedre, og at farlige stoffer og materialer kan tas ut av kretsløpet på en forsvarlig måte.

I dag blir dessverre mye avfall, som småelektronikk, batterier og farlig avfall kastet feil. Dette innebærer en stor risiko for brann, utslipp til miljøet, personskader og unødvendig lav gjenvinningsgrad.

Ved å bruke gjennomsiktige avfallssekker viser erfaring at avfallet i større grad blir kildesortert riktig. Det blir også enklere for oss som jobber på gjenvinningsanleggene å behandle avfallet riktig når vi ser hva som er i sekken.

Gjennomsiktige avfallssekker fås kjøpt hos oss, eller i jernvarehandelen, dagligvarebutikker og byggvarehus.

arrow_backTilbake