Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close
Uvanlig høyt smell etter sprenging

Sprengningsuhellet på Steinskogen er ferdig utredet

Den 8. august gjennomførte Franzefoss Pukk en sprengning ved pukkverket på Steinskogen som medførte et uvanlig høyt smell. Hendelsen ble rapportert til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og nå foreligger rapporten fra sprengningsentreprenøren om hendelsesforløp, årsak og eventuelle konsekvenser.

Uhellet skjedde ved sprengning av topp-pall, salve detonert den 8/8-18. ca. kl.14.30.

Salven var hull-logget og området var avsperret ved detonasjon.

Ved avfyring av salven kom det et utkast av stein innenfor avsperret området inne i steinbruddet. Pukkverket har også fått melding om unormalt høyt smell fra salven av beboere i nærheten.

Det er usikkert hva som har forårsaket utkastet, men det kan skyldes at konturrasten og sleppe-retninger har medført at ett salvehull (eventuelt konturhull) har fått mangelfull overdekning/motstand i detonasjonsøyeblikket. Dette argumentet kan også underbygges med økt lydnivå på smellet. Men på den annenside kan det økte lydnivået som beboere har reagert på også forklares med at det er mere enn 10 år siden vi har sprengt kontur på topp-pallen i bruddet.

Utkastet forårsaket en knust rute på en hjullaster i bruddet.

Etablert varslings- og evakuerings rutine ble fulgt slik at det var ingen fare for liv og helse i forbindelse med sprengingen.

Som en følge av uhellet utvides avsperret område i forhold til maskiner, samt redusere ladningsmengde i kontur.

arrow_backTilbake