Vi leverer løsninger for avfall og gjenvinning, pukk og grus

close

Sponsormidler

Sponsorater og samarbeidsavtaler er en viktig del av vår kommunikasjon og markedsføring. Vi er derfor opptatt av at sponsoravtalene har en nær tilknytning til våre forretningsmessige mål og virksomhet.

Franzefoss som sponsor

Franzefoss har som visjon å være samfunnets beste valg. Det innebærer at vi skal være en god samarbeidspartner som utvikler og leverer bærekraftige løsninger til våre kunder, en god arbeidsgiver som investerer i teknologi og kompetanse, og en trygg og god nabo som gir et positivt bidrag til samfunnet gjennom å støtte skole og utdanning, idrett og kultur. Vårt fokus er hovedsakelig lokalt, men vi har også landsdekkende avtaler.

Kriterier for sponsing

Franzefoss' visjon om å være samfunnets beste valg ligger til grunn for valget av samarbeidspartnere. Hensikten er å nå ut der Franzefoss er til stede og hvor vi kan være med på å gjøre en forskjell.

Vi prioriterer utøvere, klubber og aktiviteter som:

  • Støtter opp under vår visjon og våre verdier
  • Er relatert til våre virksomhetsområder
  • Bidrar positivt til samfunnets utvikling
  • Bidrar til et trygt og godt nærmiljø
  • Har talent og utviklingspotensial

Gjennom året får vi mange forespørsler om å sponse ulike aktiviteter, store og små. Innenfor de rammene vi har satt for sponsing, velger vi ut noen, men må dessverre si nei til mange. Franzefoss støtter ikke russebusser, private reiser eller andre aktiviteter som vi ikke ønsker å identifisere oss med.

Relaterte sider

arrow_backTilbake